I en nyligt afsagt dom fra Vestre Landsret er det slået fast, at en medarbejder kunne bortvises med den begrundelse, at denne hemmeligt havde lydoptaget et møde mellem medarbejderen og medarbejderens daværende chef.

På mødet havde medarbejderen kastet en pc-mus efter chefen, hvilket førte til en skriftlig erklæring fra virksomheden til medarbejderen om, at ”Efter dagens hændelse, hvor du kastede et objekt efter indehaver [xx] og efterfølgende forlod arbejdspladsen før normal arbejdstids ophør, betragter [yy] ApS derfor nu dit ansættelsesforhold for ophørt d.d. efter eget valg”.

Under den efterfølgende sag for byretten, der fandt sted flere måneder senere, blev virksomheden imidlertid klar over, at medarbejderen havde lydoptaget mødet med optrinnet.

Virksomheden valgte herefter at bortvise medarbejderen med tilbagevirkende kraft fra datoen for mødet. Det skete under henvisning til, at medarbejderen, ved hemmeligt at optage mødet, groft havde tilsidesat den loyalitetspligt, som gælder i ansættelsesforhold.

Landsretten skulle derfor tage stilling til begge bortvisninger, og bemærkede i forhold til den første, at virksomhedens erklæring over for medarbejderen ikke levede op til kravene for en bortvisning. I forhold til den anden bortvisning, der altså blev givet med tilbagevirkende kraft, fandt landsretten, at den hemmelige lydoptagelse var en grov misligholdelse af loyalitetspligten i ansættelsesforholdet, og at bortvisningen, der skulle regnes fra datoen for mødet, derfor var berettiget.

Advokat David Bar-Shalom fra HORESTA siger, at dommen viser de faldgruber, som findes i bortvisningssager.

”Det er vigtigt, at man søger juridisk rådgivning før man bortviser en medarbejder, da det ellers kan blive en bekostelig affære.”

Han mener samtidig, at dommen sætter grænser for medarbejdernes opførsel:

”Ligesom de færreste medarbejdere ville bryde sig om at blive hemmeligt aflyttet af deres arbejdsgivere, må det samme gælde den anden vej for medarbejdere, der optager deres arbejdsgiver uden dennes viden. En så illoyal handling fra en medarbejders side skal man ikke være tvunget til at acceptere som arbejdsgiver.”

Det skal for god ordens skyld bemærkes, at sagen ikke er ført af HORESTA og alene er omtalt som et nyhedsreferat, der ikke kan erstatte juridisk rådgivning.

Har du spørgsmål til afskedigelser, bortvisninger og opsigelser, er du velkommen til at kontakte HORESTAs juridiske callcenter på tlf. 3524 8040.

Opdatering: Procesbevillingsnævnet har den 4. oktober 2018 meddelt tilladelse til, at Vestre Landsrets dom kan ankes til Højesteret. Det forventes derfor, at der vil blive afsagt endelig dom i sagen i løbet af 2019.”

For yderligere information kontakt:

SENESTE NYHEDSBREV

BRANCHENYHEDER

PRESSEKLIP

 

GÅ IKKE GLIP AF:

HORESTA ÅRSDAG 2018

Torsdag, den 22. november
 i
Copenhagen Congress Center Copenhagen

 

  • Den digitale udvikling – nye forretningsmodeller – nye services
  • Stort 'Community Pavilion' med spændene nyheder
  • Rekord antal deltagere – nu over 500!
  • De bedste key note speakers fra ind- og udland

Kom og bliv udfordret og inspireret – og forbered dig selv og din virksomheder på mødet med EVER CHANGING TOMORROW.

 

Ny lovgivning: Tjek virksomhedens kontrakter

I denne uge træder en ny lov om forretningshemmeligheder i kraft, og det får betydning for virksomhedens skabeloner til ansættelseskontrakter, opsigelser, fratrædelsesaftaler mv. Forbyder virksomheden nuværende eller tidligere medarbejdere at dele forretningshemmeligheder skal man nemlig henvise til den nye lovgivning.

Få ansættelses-kontrakten på engelsk

Hotel-, restaurant- og turismeerhvervet er en international branche med medarbejdere fra mange forskellige nationer. Derfor er HORESTA og 3F nu blevet enige om en engelsk oversættelse af standardansættelseskontrakten til hovedoverenskomsten.

Log ind

NYHEDSBREV
HOLD DIG OPDATERET MED NYHEDER FRA HORESTA

Venligst accepter betingelserne