Hoteller og restauranter er efter ’Lov om betalinger’ pålagt at modtage kontanter i tidsrummet kl. 06-22. Som led i den generelle digitalisering af samfundet ønsker HORESTA, at branchen får mulighed for at fravælge kontanter.

De vigtigste årsager til vores forslag er:

Sikkerhed
Det er vigtigt, at det er trygt for erhvervets ansatte at gå på arbejde. Men denne tryghed bliver udfordret, når medarbejderne risikerer at blive udsat for røverier, hvad enten det sker på arbejdsstedet, eller under transport af kontanterne til en bank. Særligt i en tid, hvor sikkerheden i forbindelse med røverier er markant forøget mange andre steder i samfundet, er risikoen forøget.

Gennemsigtighed
Ved at fremme digitale betalinger og reducere kontantbrugen kan man øge gennemsigtigheden af pengestrømme og bidrage til at bekæmpe økonomisk kriminalitet og skatteunddragelse.

Ressourcer
Virksomhederne bruger enorme ressourcer på at håndtere kontanter. I dag har kun 20 bankfilialer i hele landet kontantkasser, hvilket betyder, at der kan være meget langt til den nærmeste kontantkasse. Mange virksomheder oplever også, at bankerne er skeptiske over at modtage kontanter pga. risikoen for hvidvask. Herudover er der store omkostninger forbundet med sikkerhedsforanstaltninger mod røverier, betaling af bankgebyrer og veksling af kontanter.

Digitalisering
Vi lever i en digital tidsalder. Vi har digitaliseret alle vores relationer til det offentlige, og netbank har afløst personlig betjening i bankfilialer. Vi betaler sågar for vores varer med mobilen, og vores børn får betalingskort allerede som teenagere. Danmark er det eneste land i Europa, som pålægger virksomhederne at tage imod kontanter.

Forbrugeradfærd
Siden Corona har danskerne ændret forbrugsvaner, og særligt blandt de ældre har kontantbehovet ændret sig markant. Ifølge Nationalbanken faldt brugen af kontanter i fysisk handel fra 23 pct. i 2017 til 12 pct. i 2021. I samme periode faldt brugen af kontanter for borgere over 70 år fra 40 pct. til 19 pct.

Maria Olafsson 147X200
Politisk chef
Maria Olafsson