JA TAK til efteruddannelse

Mål: at synliggøre de muligheder, der er for gratis eller billig efteruddannelse.

Er du opmærksom på, at du kan få godtgjort dine lønudgifter, når dine medarbejdere deltagere i efteruddannelse?

Mange virksomheder inden for hotel- og restauranterhvervet oplever, at det kan være svært at rekruttere kvalificeret arbejdskraft, og at det kan gå ud over virksomhedens drift og vækstmuligheder. Efteruddannelse af virksomhedens medarbejdere, kan være en del af løsningen på den udfordring.

Læs mere om JA TAK til efteruddannelse

Hospitality Career

Mål: at styrke kendskabet til hotel- og restaurationsbranchen overfor de unge

HORESTA og 3F lancerede i september 2019 brandingkampagnen Hospitality Career, der vil styrke kendskabet til hotel- og restaurationsbranchen og vise de unge, at det er en branche med mange spændende job- og karrieremuligheder. I 2021 lancerede vi med støtte fra Nordea-Fonden et nyt toårigt projekt i forlængelse af brandingprojektet Hospitality Career. Vi kalder det "Fra talent til faglært".

Projektets primære formål er, at fastholde eleverne på hotel- og restaurantuddannelser. Det ske ved hjælp af et mentorkorps bestående af passionerede unge fra branchen, som vil støtte og guide eleverne gennem deres første praktikforløb.

Læs mere på https://hospitalitycareer.dk/.

Læs mere om Hospitality Career