Turisme er en vigtig dansk styrkeposition, som har stor betydning for vækst og beskæftigelse i det meste af landet. Det er Danmarks fjerdestørste eksportsektor, og i 2019 havde den en årlig omsætning på knap 140 mia. kr. Turismeerhvervet er en kæmpe samfundsøkonomisk gevinst. Selvom turismen i Danmark klarer sig godt, er der potentiale for endnu mere vækst.

Danmark ligger i dag i benhård konkurrence med vores nordeuropæiske naboer om tiltrækning af turister. Derfor er det afgørende, at vi fokuserer indsatsen på at få turisterne til Danmark og på at få ryddet ud i de benspænd, som hæmmer branchen og dens internationale konkurrenceevne.

Derfor arbejder HORESTA for at:

  • Sikre mere arbejdskraft til erhvervet
  • Sikre flere midler til markedsføring af Danmark som bæredygtig turismedestination
  • Sikre bedre infrastruktur (herunder flere flyruter og taxaer)
  • Sikre flere store events til Danmark
  • Reducere momssatsen i hotel- og restaurationsbranchen, så den kommer på niveau med de øvrige lande i det europæiske konkurrencefelt.

Maria Olafsson 147X200
Politisk chef
Maria Olafsson