Nogle af de opsigelser, hvor man skal være særlig opmærksom, er hvis medarbejderen f.eks.:

  • er gravid, har anmodet om, afholder eller lige er kommet tilbage fra barselsorlov,
  • har en kronisk eller langvarig sygdom, eller
  • har en høj alder

Oplistningen er ikke udtømmende.

I alle forhold gælder, at det kan være meget svært for virksomheden at bevise, at opsigelsen ikke er begrundet i de ovenstående forhold. Kan virksomheden ikke bevise dette, risikerer virksomheden at blive mødt med godtgørelseskrav på op til - og i særlige tilfælde over - 1 års løn.

Alder

Det kan være dyrt at fyre en ældre medarbejder, da alderen kan indebære, at medarbejderen er særligt beskyttet. Der er ingen fast aldersgrænse for, hvornår man, som virksomhed, skal være særligt opmærksom. Det afhænger bl.a. af alderssammenhængen på arbejdspladsen.

Det er ulovligt at skrive i en ansættelseskontrakt, at medarbejderen skal fratræde, når medarbejderen når en bestemt alder. Er der allerede sådanne bestemmelser i gamle ansættelseskontrakter, er disse bestemmelser ugyldige, og håndhævelse af dem er ulovlige og kan udløse et større godtgørelseskrav.

Hvis en medarbejder under 18 år er omfattet af en overenskomst, hvor der er en særlig løn, for medarbejdere under 18 år, er det lovligt at ansætte medarbejderen på en tidsbegrænset stilling, som automatisk ophører, dagen før medarbejderen fylder 18 år. Dette er f.eks. tilfældet for medhjælpere under 18 år på hovedoverenskomsten mellem HORESTA og 3F.

Vær opmærksom på særlige forhold ved opsigelse under graviditet/barsel og ved kronisk eller langvarig sygdom

Dette indhold er kun synligt for medlemmer af HORESTA. Vores eksperter rådgiver vores medlemmer inden for hoteller, restauranter og turismevirksomheder om alt fra jura og fødevarer til miljø, økonomi & politik. Hvis du vil have glæde af vores viden, er du meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak.

Callcenter
juridisk rådgivning

HORESTAs callcenter er åbent
Mandag - fredag kl. 08.30 - 16.00

Tlf.: +45 35 24 80 40

Mail: [email protected]