Når en medarbejder bliver ansat, er det vigtigt, at arbejdsgiver udarbejder et skriftligt ansættelsesbevis, som oplyser om alle væsentlige vilkår for ansættelsen.

Hvornår skal medarbejderen have et ansættelsesbevis?

Arbejdsgiver har pligt til at udarbejde et ansættelsesbevis til alle medarbejdere med en arbejdstid på mere end gennemsnitligt 8 timer pr. uge, som forventes at arbejde mere end 1 måned. Hvis ansættelsesforholdet ophører inden for 1 måned, skal der udfærdiges et ansættelsesbevis alligevel.

Ansættelsesbeviset skal udleveres til medarbejderen senest 1 måned efter tiltræden. For at arbejdsgiver kan bevise, at ansættelsesbeviset er udleveret til medarbejderen inden fristen, er det vores anbefaling, at der altid indsættes en dato på ansættelses-beviset ved underskriftsfelterne.

Med det underskrevne ansættelsesbevis har arbejdsgiver en skriftlig aftale på, hvilke vilkår der gælder for ansættelsen. Det er en god idé, at parterne skriver under på ansættelsesbeviset inden tiltrædelsen, således at der ikke opstår tvivl om vilkårene, herunder lønnen, mødetider, arbejdstider, opsigelsesvarsler, mv.

Mangelfuldt ansættelsesbevis

Et manglende eller mangelfuldt ansættelsesbevis kan berettige medarbejderen til en godtgørelse i henhold til ansættelsesbevisloven. Godtgørelsen fastsættes efter de konkrete omstændigheder og udgør typisk i størrelsesordenen 2.500kr – 10.000kr.

Diverse ansættelsesbeviser

Medarbejdere omfattet af Hovedoverenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F Privat Service, Hotel og Restauration skal have et særligt ansættelsesbevis. Dette følger af Hovedoverenskomstens § 2. Find dette ansættelsesbevis nedenfor.

Vi har udarbejdet en række skabeloner til ansættelsesbeviset for medarbejdere, der ikke er omfattet af Hovedoverenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F Privat Service, Hotel og Restauration. Find de forskellige ansættelsesbeviser i spalten til højre.

HORESTA yder naturligvis også rådgivning vedrørende andre typer kontrakter, herunder kontrakter på lederniveau, direktørkontrakter og elevaftaler.

FAQ

Er det et problem, hvis medarbejderen først skriver under efter 1 måned?

Svar:

Arbejdsgiver er alene forpligtet til at udlevere et ansættelsesbevis til medarbejderen senest 1 måned efter tiltræden. Hvis medarbejderen har modtaget ansættelsesbeviset med de væsentlige ansættelsesvilkår inden 1 månedsfristen, har arbejdsgiveren således opfyldt sin forpligtelse.

Vi vil ansætte en praktikant, skal vedkommende have en ansættelseskontrakt?

Svar:

Medarbejderen har krav på et ansættelsesbevis med alle væsentlige vilkår for ansættelsen, uanset om vedkommende vil modtage løn.

Skal vi forny ansættelsesbeviset hver 1. marts, hvor der sker en lønregulering i henhold til overenskomsterne?

Svar:

Det er tilstrækkeligt, at der laves en henvisning til den gældende overenskomst i ansættelsesbeviset. Arbejdsgiver er ikke forpligtet til at udlevere en ny ansættelseskontrakt hvert år.

Dette indhold er kun synligt for medlemmer af HORESTA. Vores eksperter rådgiver vores medlemmer inden for hoteller, restauranter og turismevirksomheder om alt fra jura og fødevarer til miljø, økonomi & politik. Hvis du vil have glæde af vores viden, er du meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak.

DOWNLOAD
FOR MEDLEMMER

Dette indhold er kun synligt for medlemmer af HORESTA. Vores eksperter rådgiver vores medlemmer inden for hoteller, restauranter og turismevirksomheder om alt fra jura og fødevarer til miljø, økonomi & politik. Hvis du vil have glæde af vores viden, er du meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak.

Callcenter
juridisk rådgivning

HORESTAs callcenter er åbent
Mandag - fredag kl. 08.30 - 16.00

Tlf.: +45 35 24 80 40

Mail: [email protected]

BLIV MEDLEM AF
HORESTA

Vil du også have glæde af de mange medlemsfordele?
Ring alle hverdage fra 8.30-16.00
Telefon +45 35 24 80 80