Det er ikke altid lige let at finde vej gennem junglen af uddannelser og kurser til ledere i hotel- og restaurantbranchen.
Derfor har HORESTA lanceret ”HORESTA Business School”.

Relevant uddannelsesforløb

Vi har etableret "HORESTA Business School" for at give erhvervet bedre overblik og adgang til relevante uddannelsesforløb for medarbejdere, der skal håndtere ledelsesmæssige opgaver og udfordringer.

Alle undervisningsforløb er offentligt anerkendte og kompetencegivende og udbydes på fire forskellige niveauer. Hvert niveau tager afsæt i forskellige forudsætninger og ledelsesmæssige opgaver: 

 • Niveau 1 består af AMU-fag. Læs mere og se, hvordan du allerede nu kan styrke dine ledere på det basale niveau om: Økonomi og nøgletal, ledelsesprocesser, salg og service, vækst for ledere. 
 • Niveau 2 består af fag på akademiniveau.
 • Niveau 3 er diplomniveauet. 
 • Niveau 4 er masterniveauet – her er etableret et samarbejde mellem HORESTA og Niels Brock, men også med RUC, som det førende universitet inden for oplevelsesøkonomi og innovation.

På alle niveauer inden for ledelse er der fire elementer i spil: 

 • Forretning og nøgletal 
 • Salg og service 
 • Ledelsesværktøjer 
 • Personligt lederskab
Deltagerbetaling og muligheder for godtgørelse

Deltagerbetaling og godtgørelsesmuligheder følger statens satser og regler. Der kan desuden søges godtgørelse fra Hotel- og Restaurantbranchens Kompetenceudviklingsfond til overenskomstansattes kursusdeltagelse. Se hvordan på www.pension.dk

Pia-Svane-1920x1280.jpg
Uddannelses- og projektchef
Pia Svane

 

HORESTA BUSINESS SCHOOL

Niveau 1: Grundlæggende lederuddannelse (GLU)
Målgruppe

Den grundlæggende lederuddannelse retter sig imod nye og kommende ledere/mellemledere, der arbejder med drifts- og personaleansvar, og som ønsker at opnå større ledelsesfaglig indsigt og struktur på kompetencer. Uddannelsen retter sig også mod lederen, som har fået nye arbejds- og ledelsesfunktioner. Desuden mod erfarne ledere som har behov at få fyldt værktøjskassen op eller blot brug for et brush-up kursus.

Uanset om man arbejder som restaurantchef, køkkenchef, receptionistchef, kantineleder eller har anden leder eller mellemleder funktion, vil man med den Grundlæggende Lederuddannelse få en anerkendt solid og praktisk lederuddannelse. 

Uddannelsens sammensætning

Der er flere måder at sammensætte lederuddannelsen på afhængig af vægten på de økonomiske elementer. 

Mange erhvervsskoler tilbyder en samlet kursuspakke, så besøg evt. hjemmesiden på den nærmeste erhvervsskole. Søg efter Grundlæggende Lederuddannelse (GLU). En kursuspakke med Grundlæggende Lederuddannelse indeholder ofte 6-7 kurser fordelt på 12-13 dage.

Pris

Den Grundlæggende Lederuddannelse koster samlet 2.200 - 2.400 kr., men kurserne kan også gennemføres enkeltvis.

Tilmelding

Tilmelding til fag i den Grundlæggende Lederuddannelse sker på www.efteruddannelse.dk

Niveau 2: Akademiuddannelser i ledelse
Målgruppe
Akademiuddannelser henvender sig til dig, der har job i oplevelsesindustrien, inden for service, turisme, event, kultur eller lignende. Du skal være nysgerrig og have lyst til at tilegne dig viden, der kan hjælpe dig med, at blive en professionel leder. Du skal tænde på, at ville arbejde med din egen personlige udvikling, idet forløbet er en investering i dig selv - i proces og samspil med din virksomhed.Akademiforløbet er rettet mod mellemledere og andre talenter, som aspirerer til ledelsesopgaver i virksomheden.
Uddannelsens sammensætning
Akademiuddannelsen i ledelse giver dig redskaber til at udvikle dine egne lederkompetencer, men også til at arbejde med medarbejdernes kompetencer og potentialer, personlige som faglige.

Akademiuddannelserne er bygget op af moduler af 6-8 dages varighed fordelt over 2 måneder. Der indgår 5-6 moduler i en hel akademiuddannelse. Det tager typisk 2-3 år at gennemføre et forløb.
Du kan med fordel vælge et af nedennævnte forløb, som alle relaterer til branchens behov for ledelsesmæssige kompetencer. De nævnte forløb er offentligt anerkendt og adgangsgivende til videre uddannelse.
Adgangskrav: Relevant EUD eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring.
Akademiforløbene giver adgang til diplomuddannelsesniveauet.
Pris
Prisen for et modul på akademiuddannelsen i ledelse varierer mellem 5.500kr og 23.500kr. Du skal evt. påregne udgifter til internat.

Du kan søge statens tilskud til voksenuddannelse SVU efter gældende regler og Hotel- og Restauranterhvervets Kompetenceudviklingsfond kan derudover godtgøre overenskomstansattes deltagelse i op til 2 ugers kursusaktivitet, hvis virksomheden indbetaler til denne.
Tilmelding
Du skal tilmelde dig direkte hos kursusudbyderen evt. via nedenstående links.
Siden vil løbende blive opdateret med relevante akademiforløb målrettet oplevelsesvirksomheder.


"Lederuddannelse i Oplevelsesøkonomi"- Dania Erhverv

Forløbet består af fem moduler:
• Dig som leder
• Projektledelse
• Økonomi, nøgletal og Driftsoptimering
• Forretningsledelse
• Afslutningsmodul

Læs mere om forløbet og tilmeld dig her.

Akademiuddannelse i Ledelse af oplevelsesøkonomi – Asnæs & Vangstrup

Forløbet består af 6 moduler:

• Din kommunikation med medarbejdere i Coaching og Konflikthåndtering
• Kommunikation med gæsterne i Salgspsykologi og Grundlæggende salg
• Dit lederskab i Oplevelsesledelse
• Økonomisk ledelse i Økonomistyring i praksis
• Gæsteoplevelser som konkurrenceparameter i Oplevelsesøkonomi
• Ledelsesprojekt i Afslutningsmodul

Læs mere om forløbet og tilmeld dig her:


Åbne lederuddannelser - Få praktiske værktøjer og kompetencer med en uddannelse i ledelse – Connection Management A/S

Ledelse i Praksis:
http://www.connection-management.dk/educations/ledelse-i-praksis/

Forandringsledelse:
http://www.connection-management.dk/educations/forandringsledelse/

Projektstyring i praksis:
http://www.connection-management.dk/educations/projektstyring-i-praksis/

Salgspsykologi og Grundlæggende salg:
http://www.connection-management.dk/educations/salgspsykologi-og-grundlaeggende-salg/"Niels Brock Executive bestyrelsesuddannelse" til HORESTAS medlemmer med 10% rabat
Mange virksomheder i hotel- og restaurantbranchen har en bestyrelse bag sig. Niels Brocks bestyrelsesuddannelse kan bidrage til virksomhedens vækst og fremgang.

Bestyrelsesuddannelsen består af 8 moduler over 4.5 dag:
• Modul 1: Corporate Governance og lovgivningen
• Modul 2: Bestyrelsens funktioner og formalia
• Modul 3: Bestyrelse og direktion
• Modul 4: Strategi og fremdrift
• Modul R: Regnskabsanalyse og regnskabsforståelse i grundtræk for bestyrelsesmedlemmer (frivilligt modul)
• Modul 5: Bestyrelsens rolle - strategi
• Modul 6: Værdiskabelse, økonomistyring og risikostyring i bestyrelsesperspektiv
• Modul 7: Regnskab, revision og intern kontrol i bestyrelsesperspektiv
• Modul 8: Dilemma målrettet virksomheder

Normalprisen er 24.500 kr. ex. moms pr. deltager.

 

Læs mere om forløbet og tilmeld dig her.

 

 

 

 

 

Niveau 3: Diplomuddannelser
Målgruppe

Diplomuddannelsen henvender sig til dig, der ønsker at udbygge dine kompetencer til at varetage ledelsesopgaver på et strategisk, taktisk og operationelt niveau.

Uddannelsens sammensætning

Diplomuddannelsen i ledelse giver dig redskaber til at opbygge dine personlige og faglige kompetencer til selvstændigt at varetage opgaver indenfor ledelse og organisation.
Det tager typisk 2-3 år at gennemføre uddannelsen.

Adgangskrav

En relevant kort videregående uddannelse eller en videregående voksenuddannelse + 2 års erhvervserfaring.

Ansøgere med andre og tilsvarende forudsætninger kan optages på baggrund af en realkompetencevurdering.

Diplomforløbene giver adgang til masteruddannelsesniveauet.

Pris

Prisen for en diplomuddannelse varierer mellem 30.000kr og 70.000kr.
Du kan søge statens tilskud til voksenuddannelse SVU efter gældende regler og Hotel- og Restauranterhvervets Kompetenceudviklingsfond kan derudover godtgøre overenskomstansattes deltagelse i op til 2 ugers kursusaktivitet, hvis virksomheden opkræves til denne.

Tilmelding

Du skal tilmelde dig direkte hos uddannelsesudbyderen.

Niveau 4: Masteruddannelser i ledelse
Målgruppe

Masteruddannelsen henvender sig til dig som den erfarne leder eller mellemleder, der ønsker at styrke dit personlige lederskab og din personlige udvikling ud fra et forskningsbaseret grundlag.

Uddannelsens sammensætning

Masteruddannelse i ledelse giver dig redskaber til at udvide dit ledelsesmæssige handlerum og repertoire.

Det tager typisk 2 år at gennemføre uddannelsen.

Adgangskrav

De fleste Masteruddannelser kræver en relevant videregående uddannelse på mindst bachelorniveau eller en erhvervsøkonomisk diplomuddannelse (HD) + 3 års erhvervserfaring.

Ansøgere der ikke opfylder uddannelseskravet, kan evt. optages på dispensation. Ledere med 8 års erhvervserfaring ovenpå en erhvervsfaglig uddannelse kan optages på MBA på Niels Brock.

Pris

Prisen for en masteruddannelse varierer mellem 177.000kr og 400.000kr.
Hotel- og Restauranterhvervets Kompetenceudviklingsfond kan godtgøre overenskomstansattes deltagelse i op til 2 ugers kursusaktivitet, hvis virksomheden opkræves til denne.

Tag en MBA uddannelse på Niels Brock Executive
 • MBA uddannelse på dansk, fleksibel og opbygget i moduler.

 • Samarbejde mellem HORESTA og Niels Brock. Medlemmer af HORESTA får 10% i rabat ved tilmelding.

 • Adgangskrav til MBA uddannelsen er som kvote 1 en bachelor/diplom eller kandidat/masteruddannelse. Som kvote to kan du ansøge med en akademiuddannelse og 8 års erhvervserfaring.

Læs mere om forløbet og tilmeld dig her

 

DOWNLOAD FOR MEDLEMMER