Har du medarbejdere, der ikke har hævet feriepenge optjent i ovennævnte periode inden ferieafholdelsesperioden udløb den 31. december 2022, er du som arbejdsgiver forpligtet til at afregne de uhævede feriemidler til Hotel- og Restauranterhvervets Ferieboligfond. Dette følger af ferielovens bestemmelser og overenskomsten.

Undtaget herfra er dog feriegodtgørelse, som er knyttet til den 5. ferieuge, og feriegodtgørelse som er knyttet til feriedage, som er aftalt udskudt til afholdelse efter ferieafholdelsesperiodens udløb.

Hvis de uhævede feriemidler vedrører medarbejdere, der er omfattet af en 3F overenskomst for hotel-, restaurant- og turisterhvervet, kan du her læse mere om, hvad du skal gøre.

Indledningsvist skal vi gøre opmærksom på, at vi ikke i HORESTA Arbejdsgiver har en registrering af, om dine medarbejdere rent faktisk har uhævede feriepenge, og derfor får alle virksomheder med en 3F overenskomst for hotel, restaurant- og turisterhvervet dette brev. Hvis der således IKKE er uhævede feriepenge for denne medarbejdergruppe, skal du som arbejdsgiver ikke foretage dig yderligere.

Er der derimod uhævede feriepenge for de pågældende medarbejdere, følger det af ferieloven og 3F’s overenskomster, at de uhævede feriepenge skal indbetales til Hotel- og Restauranterhvervets Ferieboligfond.

Kontrol af indbetalinger

Arbejdsmarkedets Feriefond har pålagt feriefondene at kontrollere indbetalingerne.

Vi skal derfor bede dig om også at udfylde denne erklæring (se boksen i højde side), hvor du på tro-og love skriftligt bekræfter, at fonden beløbsmæssigt har fået overført de uhævede feriepenge.

Bemærk, at tro- og loveerklæringen skal være indsendt senest den 13. november 2023 til [email protected].

Erklæring vedr. afregning af uhævede feriepenge
Download

Hent erklæring vedr. afregning af uhævede feriepenge her.