Vi møder ofte spørgsmål om betaling, særligt på kreditkort. HORESTA har udarbejdet nogle notater, som belyser nogle af de juridiske forhold.

Disse notater suppleres af de retningslinjer, som er indeholdt i PBS Betalingskortaftale for 
MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron, V PAY, JCB, China UnionPay og American Express, dvs. internationale kreditkort.

No show

Disse notater suppleres af de retningslinjer, som er indeholdt i PBS Betalingskortaftale for 
MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron, V PAY, JCB, China UnionPay og American Express, dvs. internationale kreditkort. 

HORESTAs medlemmer oplever i stigende grad, at der kommer indsigelser mod kreditkorttransaktioner i forbindelse med no show. Derfor har HORESTA på et møde med PBS gennemgået de generelle forhold omkring afvisning af no show transaktioner. 

I forlængelse heraf finder HORESTA anledning til at præcisere retningslinierne for anvendelse af kreditkort som sikkerhed for betaling i forbindelse med no show.

Om træk på kreditkort i tilfælde af no show

At trække på et kreditkort uden kundens underskrift eller pinkode, kræver altid en udtrykkelig tilladelse fra kunden. Det vil altid være virksomheden, der skal bevise, at kortindehaveren har givet tilladelse til, at en overførsel kan foretages uden, at kunden har underskrevet eller indtastet pinkoden. 

Det er derfor vigtigt, at virksomheden aldrig igangsætter en betalingstransaktion uden kreditkorthaverens/kundens udtrykkelige accept. 

Læs mere om

Kaare-1920x1280.jpg
Erhvervsjuridisk chef
Kaare Friis Petersen
FAKTURAKRAV
FAKTURAEN SKAL INDEHOLDE:
  • Udstedelsesdato (fakturadato).
  • Fortløbende nummer, der kan bygge på en eller flere serier, der kan identificere fakturaen.
  • Sælgerens momsregistreringsnummer.
  • Sælgerens og køberens navn og adresser.
  • Hvad der er leveret, og hvor meget der er leveret. Det kan være f.eks. overnatninger, måltider eller andet. Der er ikke krav om, hvorledes de tjenesteydelser, der er leveret, skal specificeres. Fakturaen skal være retvisende for det, der er leveret.
  • Hvis leveringen er sket på et andet tidspunkt end fakturaens udstedelsesdato da hvornår ydelserne er leveret.
  • Enhedsprisen for den leverede ydelse uden moms, rabatter eller lignende. I forbindelse med dette krav, er der en særlig problemstilling for restaurationsydelser og hotelydelser, idet disse ydelser altid sælges inklusive moms, hvorfor fakturaen af brugervenligheden overfor kunden/gæsten tillige bør indeholde beløbet inkl. moms.
  • Såfremt fakturaen også omfatter momsfrie ydelser, skal der være en særlig sammentælling af disse. Dette kan i forhold til hotel- og restaurationsbranchen medføre vanskeligheder som følge af pakkearrangementer, der indeholder lokaleleje. HORESTA har i den forbindelse rettet en forespørgsel herom til Told & Skat.
  • Gældende momssats.
  • Momsbeløb, der skal betales.

Download for medlemmer

Dette indhold er kun synligt for medlemmer af HORESTA. Vores eksperter rådgiver vores medlemmer inden for hoteller, restauranter og turismevirksomheder om alt fra jura og fødevarer til miljø, økonomi & politik. Hvis du vil have glæde af vores viden, er du meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak.