En deltidssygemeldt medarbejder har ret til sygedagpenge for det antal timer, medarbejderen er fraværende som følge af sygemeldingen.

En arbejdsgiver, som udbetaler løn under deltidssygdom, indtræder i medarbejderens ret til sygedagpenge, og vil derfor have ret til refusion forudsat, at de almindelige betingelser er opfyldt (læs mere under afsnittet ”refusion og sygedagpenge”).

Det er arbejdsgiverens beslutning, om der skal tilbydes en sygemeldt medarbejder at arbejde på nedsat tid, eller om virksomheden først ønsker, at medarbejderen kommer tilbage, når denne er fuldt rask.

Selvom arbejdsgiveren ikke kan tilbyde medarbejderen at arbejde på nedsat tid, vil arbejdsgiveren stadig være berettiget til refusion for det faktiske antal timer, som medarbejderen er sygemeldt.

Arbejdsgiverperioden forlænges ikke forholdsmæssigt ved delvis sygdom.

Dette indhold er kun synligt for medlemmer af HORESTA. Vores eksperter rådgiver vores medlemmer inden for hoteller, restauranter og turismevirksomheder om alt fra jura og fødevarer til miljø, økonomi & politik. Hvis du vil have glæde af vores viden, er du meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak.

Callcenter
juridisk rådgivning

HORESTAs callcenter er åbent
Mandag - fredag kl. 08.30 - 16.00

Tlf.: +45 35 24 80 40

Mail: [email protected]