Forbruget af takeaway er stigende til gavn for mange i branchen. Flere vil gerne nyde mad på vejen, udenfor eller tage det med hjem. Under corona har takeaway i perioder, været det eneste, som har været tilladt.

Det stigende forbrug af takeaway medfører også et øget forbrug af emballage og service, hvor noget kun bliver brugt en gang og andet bliver efterladt i naturen.

HORESTA og spisesteder med takeaway vil gerne bidrage til at løse denne udfordring. HORESTA har fx indgået et sektorsamarbejde med Miljøstyrelsen, som handler om nedbringe mængden af plastik i takeaway.

HORESTA har nedsat en arbejdsgruppe ”Better product – less plastic”, hvor branchens virksomheder arbejder sammen om at finde alternativer og nye løsninger. Her arbejdes ikke kun med begrænsning af plastik ved takeaway, men i hele fødekæden og på bedre genanvendelse og sortering.

Det er vigtigt for HORESTA at finde løsninger, som er realistiske at bruge i branchen – både i forhold til pris, kvalitet, arbejdsgange og fødevaresikkerheden.

HORESTA holder løbende medlemmerne orienteret om ny lovgivning og tiltag på området fx om forbud mod udlevering af gratis poser.

Men HORESTA ønsker også at sikre, at der gås over til bedre og mere miljømæssige alternativer og har derfor arbejdet mod et stigning i afgifter på det mere miljøvenlige emballage og service, som i forvejen er dyrere end eksisterende. Det er fx sket via politisk arbejde og Facebooksiden Grøn Afgift Sort Effekt.