Graviditetsorlov

En kvindelig medarbejder har ret til at begynde graviditetsorlov 4 uger før det forventede fødselstidspunkt. I kvindens vandrejournal fastslås det forventede fødselstidspunkt. Er der planlagt kejsersnit på en nærmere fastsat dato, beregnes 4-ugers perioden ud fra denne dato.

Virksomheden kan bede om kopi af vandrejournalen, en attest fra almen praktiserende læge eller sygehuset for at opnå dokumentation for det forventede fødselstidspunkt.

Det har ingen betydning for længden af orloven efter fødslen, om den kvindelige medarbejder føder før eller efter det forventede fødselstidspunkt. Sker fødslen før eller efter termin, afholdes der graviditetsorlov i de ekstra eller færre antal dage, således at der ikke sker en forkortelse eller forlængelse af orloven efter fødslen. Graviditetsorloven ophører under alle omstændigheder dagen efter barnets fødsel.

Terminsdatoen regnes med i 4-ugers perioden.

Fædreorlov

En mandlig medarbejder har ret til at afholde 2 ugers fædreorlov. Fædreorloven kan placeres umiddelbart efter barnets fødsel eller hjemkomst fra hospitalet eller - efter aftale med virksomheden - på et hvilket som helst tidspunkt inden for 14 uger efter fødslen.

Barselsorlov

Efter fødslen har en kvindelig medarbejder krav på 14 ugers barselsorlov, der beregnes fra datoen efter fødselstidspunktet. Af disse 14 uger har den kvindelige medarbejder pligt til at afholde 2 uger lige efter fødslen. Hvis hun dør eller er for syg til at passe barnet, kan faderen indtræde i hendes orlovsret.

Forældreorlov

Begge forældre har ret til 32 ugers forældreorlov, som skal afholdes efter den 14. uge efter fødslen – eller tidligere for faderens vedkommende. Forældreorloven kan placeres på følgende måder:

  • Samtidigt
  • I forlængelse af hinanden
  • På skift

Bemærk, at medarbejdere ansat i henhold til hovedoverenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F maksimalt kan dele forældreorloven i 2 perioder, medmindre andet aftales på virksomheden. Disse medarbejdere skal endvidere afholde den betalte del af forældreorloven inden 52 uger efter fødslen.

Forældrene kan også vælge at forlænge eller udskyde dele af forældreorloven til et senere tidspunkt.

Hvis en forælder ønsker at forlænge med 8 eller 14 ugers forældreorlov, eller at udskyde mellem 8-13 ugers forældreorlov til at blive afholdt i sammenhængende uger på et senere tidspunkt, hvor barnet endnu ikke er fyldt 9 år, kan dette ske efter varsling senest 8 uger efter fødslen. Hvis en forælder ønsker at udskyde flere eller færre ugers forældreorlov end 8-13 uger, kan dette alene ske efter aftale med arbejdsgiveren.

 

GRAVIDITETS-ORLOV

BARSELSORLOV / FÆDREORLOV

FORÆLDREORLOV

FORLÆNGET FORÆLDREORLOV

UDSKUDT FORÆLDREORLOV

Mor

4 uger

14 uger

32 uger

8 eller 14 uger

8-13 uger

Far

 

2 uger

32 uger

8 eller 14 uger

8-13 uger

 

Denne artikel kan ikke erstatte juridisk rådgivning. HORESTAs medlemmer anbefales at kontakte vores callcenter for nærmere rådgivning omkring personalejuridiske spørgsmål

Indholdet på denne side er kun synligt for medlemmer af HORESTA. Vores eksperter rådgiver vores medlemmer inden for hoteller, restauranter og turismevirksomheder om alt fra jura og fødevarer til miljø, økonomi & politik. Hvis du vil have glæde af vores viden, er du meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak.

MERE INFO
LINKS OG BLANKETTER

Læs nærmere om DA-barsel:

http://www.dabarsel.dk/

Læs nærmere om refusionsmulighederne fra Barsel.dk:

https://indberet.virk.dk/barseldk/refusion

 

Download dokumenter:

 

Indholdet på denne side er kun synligt for medlemmer af HORESTA. Vores eksperter rådgiver vores medlemmer inden for hoteller, restauranter og turismevirksomheder om alt fra jura og fødevarer til miljø, økonomi & politik. Hvis du vil have glæde af vores viden, er du meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak.

Callcenter
juridisk rådgivning

HORESTAs callcenter er åbent
Mandag - fredag kl. 08.30 - 16.00

Tlf.: +45 35 24 80 40

Mail: [email protected]