Frihedsret før fødslen - Graviditetsorlov

En kvindelig medarbejder har ret til at begynde graviditetsorlov 4 uger før det forventede fødselstidspunkt. I kvindens vandrejournal fastslås det forventede fødselstidspunkt. Er der planlagt kejsersnit på en nærmere fastsat dato, beregnes 4-ugers perioden ud fra denne dato.

Virksomheden kan bede om kopi af vandrejournalen, en attest fra almen praktiserende læge eller en attest fra sygehuset for at opnå dokumentation for det forventede fødselstidspunkt.
Det har ingen betydning for længden af orloven efter fødslen, om den kvindelige medarbejder føder før eller efter det forventede fødselstidspunkt. Sker fødslen før eller efter termin, afholdes der graviditetsorlov i de ekstra eller færre antal dage, således at der ikke sker en forkortelse eller forlængelse af orloven efter fødslen. Graviditetsorloven ophører under alle omstændigheder dagen efter barnets fødsel.

Terminsdatoen regnes med i 4-ugers perioden.

Frihedsret efter fødslen

Frihed 1.-10. uge efter fødslen

Mor har efter fødslen pligt til at afholde 2 ugers orlov lige efter fødslen. Udgangspunktet er derefter, at hun har 8 ugers orlov fra 3. til 10. uge efter fødslen. De 8 uger kan dog overdrages til far/medmor.

Far/medmor har 2 ugers orlov i forbindelse med fødslen. Disse to uger er øremærkede og kan ikke overdrages. Det er muligt for far/medmor at aftale med sin arbejdsgiver, at de to uger placeres på et andet tidspunkt inden for de 10 første uger efter barnet er født.

Frihed 11. uge efter fødslen og frem

Fra 11. uge efter fødslen og frem har begge forældre 32 ugers frihed. Ikke alle af disse uger vil være dækket af dagpenge. Se nedenfor under ”Orlov med barselsdagpenge efter fødslen”.

Mulighed for forlængelse

Det er muligt for begge forældre at forlænge orloven fra den 11. uge med enten 8 eller 14 uger. Den forlængede orlov, skal ligge direkte i forlængelse af at medarbejderne har holdt de 32 ugers orlov.

Hvis man forlænger orloven, vil perioden være uden dagpenge. Det er heller ikke muligt at udskyde noget af orloven og samtidigt forlænge orloven. (Se under fanen ”Planlægning af orlov” om muligheden for udskydelse af orlov).

Klik på figuren herunder for at se den i fuld størrelse.

Øremærket og overdragelig orlov med barselsdagpenge

Mor har ret til barselsdagpenge under graviditetsorloven før fødslen.

Hver forældre har 24 ugers orlov efter fødslen med barselsdagpenge. De 11 af ugerne er øremærket og kan dermed ikke overdrages. De øremærkede orlovsuger skal holdes inden barnet fylder 1 år. De resterende 13 uger kan overdrages til den anden forælder.

Der er dog nogle undtagelser til dette.

Selvstændige og studerende kan overdrage optil 22 ugers orlov til den anden forælder. Som soloforælder kan man få op til 22 ugers orlov ekstra.

Orlov med barselsdagpenge efter fødslen

Mors orlov fra 1.-10. uge efter fødslen

Som beskrevet ovenfor har mor 2 ugers pligtorlov i forlængelse af fødslen. Her efter er udgangspunktet at mor holder 8 ugers orlov. De 8 uger kan dog overdrages til far/medmor. Overdrages orloven til far/medmor, så kan mor vælge enten at påbegynde den orlov, hun har der ellers ville være placeret fra den 11. uge og frem, eller hun kan give besked om, hvornår hun genoptager arbejdet i 1.-10. uge efter fødslen. Der er adgang til at søge om barselsdagpenge for alle 10 af ugerne.

Far/medmors orlov 1.-10. uge efter fødslen

Far/medmor har 2 ugers orlov i forbindelse med fødslen med dagpenge. Disse to uger er øremærkede og kan ikke overdrages. Det er muligt for far/medmor at aftale med sin arbejdsgiver at ugerne placeres på et andet tidspunkt inden for de 10 første uger, efter barnet er født.

Orlov fra 11. uge efter fødslen og frem

Mor har fra 11. uge efter fødslen yderligere 14 ugers orlov med barselsdagpenge, som hun kan holde.

Far/medmor vil, hvis han/hun ikke påbegynder orloven før 11. uge efter fødslen, have 22 uger med barselsdagpenge, han/hun kan holde.

De ikke øremærkede uger (se ovenfor under ”Øremærket og overdragelig orlov med barselsdagpenge”) vil kunne overdrages frit mellem forældrene.

Orloven kan placeres på følgende måder:

  • Samtidigt
  • I forlængelse af hinanden
  • På skift

Bemærk, at medarbejdere ansat i henhold til Hovedoverenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F maksimalt kan dele orloven fra 11. uge og frem i 2 perioder, medmindre andet aftales på virksomheden. Disse medarbejdere skal endvidere afholde den orlov, hvor de får løn fra arbejdsgiver, inden 52 uger efter fødslen.

Forældrene kan også vælge at udskyde op til 5 uger af deres overdragelige uger. De udskudte uger skal holdes samlet og inden barnet fylder 9 år. Hvis de ønsker at udskyde mere end 5 uger, så kræver det aftale med arbejdsgiver.

26 ugers ekstra orlov til forældre, der får tre eller flere børn ved samme fødsel

Medarbejdere der føder tre eller flere børn ved samme fødsel, får ret til ekstra orlov. Den ekstra orlov giver ikke medarbejderen ret til løn fra arbejdsgiver i den udvidede periode, men medarbejderen kan ansøge om dagpenge.

De 26 ugers ekstra orlov skal holdes inden for 18 måneder efter fødslen.

Medarbejdere, der ønsker at holde/afholder ekstra orlov, er beskyttet på samme vis mod forskelsbehandling, som medarbejdere efter de nuværende regler er beskyttet, når det kommer til afholdelse af barsel.

Du kan læse mere om beskyttelsen af gravide og barslende på siden ”Særlig beskyttelse”.

I foråret 2023 kom 26 ugers ekstra orlov til tvillingeforældre på finansloven. Ændringen vil betyde at forældre til tvillinger, og ikke kun flerlinger født eller modtaget 1. maj 2024 eller senere, hver vil få 13 ugers ekstra orlov med barselsdagpenge, ud over de 24 uger de hver i sær allerede har. Den ekstra orlov skal anvendes indenfor et år, efter børnene er født/modtaget.
Før ordningen kan træde i kraft, kræver det en lovændring, som endnu ikke er kommet på plads.

Denne artikel kan ikke erstatte juridisk rådgivning. HORESTAs medlemmer anbefales at kontakte vores callcenter for nærmere rådgivning omkring personalejuridiske spørgsmål.

20240521 DSC09957
Overenskomstchef, advokat
Karina Lindewald

Dette indhold er kun synligt for medlemmer af HORESTA. Vores eksperter rådgiver vores medlemmer inden for hoteller, restauranter og turismevirksomheder om alt fra jura og fødevarer til miljø, økonomi & politik. Hvis du vil have glæde af vores viden, er du meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak.

MERE INFO
LINKS OG BLANKETTER

Læs nærmere om DA-barsel:

http://www.dabarsel.dk/

Læs nærmere om refusionsmulighederne fra Barsel.dk:

https://indberet.virk.dk/barseldk/refusion

 

Download dokumenter:

 

Dette indhold er kun synligt for medlemmer af HORESTA. Vores eksperter rådgiver vores medlemmer inden for hoteller, restauranter og turismevirksomheder om alt fra jura og fødevarer til miljø, økonomi & politik. Hvis du vil have glæde af vores viden, er du meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak.

Callcenter
juridisk rådgivning

HORESTAs callcenter er åbent
Mandag - fredag kl. 08.30 - 16.00

Tlf.: +45 35 24 80 40

Mail: callcenter@horesta.dk