Sygdom er lovligt forfald, men hvorvidt medarbejderen har krav på løn under sygdom (og i hvilket omfang), afhænger af en række forhold, herunder blandt andet om den ansatte er funktionær eller omfattet af en overenskomst, samt hvorvidt medarbejderen opfylder sygedagpengelovens beskæftigelseskrav.

Sygdom giver desuden anledning til særlige problemstillinger i forbindelse med blandt andet ferie, graviditet og opsigelser.

På de følgende sider kan du finde oplysninger om en række af de problemstillinger, som ofte opstår i forbindelse med medarbejderes sygdom.

Læs mere om

FAQ

Skal jeg betale løn under sygdom til en medarbejder, der er omfattet af hovedoverenskomsten?

Som udgangspunkt er svaret ja. Det er dog en forudsætning, at medarbejderen opfylder sygedagpengelovens beskæftigelseskrav overfor arbejdsgiveren. Dog skal deltidsansatte ikke opfylde sygedagpengelovens timekrav (74 timer).

Hvad er sygedagpengelovens beskæftigelseskrav?

Der sondres mellem sygedagpengelovens beskæftigelseskrav overfor arbejdsgiveren og overfor kommunen.

Sygedagpengelovens beskæftigelseskrav overfor arbejdsgiveren indebærer, at medarbejderen skal have været beskæftiget hos virksomheden uafbrudt de seneste 8 uger før sygdommens indtræden og i denne periode have været beskæftiget i mindst 74 timer

Kommunens beskæftigelseskrav indebærer, at lønmodtageren skal have været beskæftiget i mindst 240 timer indenfor de seneste 6 afsluttede måneder forud for første fraværsdag. I mindst 5 af disse måneder skal medarbejderen have arbejdet minimum 40 timer per måned. Beskæftigelseskravet kan opfyldes ved beskæftigelse hos flere forskellige arbejdsgivere.

Må man opsige en syg medarbejder?

Som medlem af HORESTA anbefaler vi, at du ringer til HORESTAs callcenter for en nærmere drøftelse, da der er mange forhold, som kan spille ind.

Dette indhold er kun synligt for medlemmer af HORESTA. Vores eksperter rådgiver vores medlemmer inden for hoteller, restauranter og turismevirksomheder om alt fra jura og fødevarer til miljø, økonomi & politik. Hvis du vil have glæde af vores viden, er du meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak.

Callcenter
juridisk rådgivning

HORESTAs callcenter er åbent
Mandag - fredag kl. 08.30 - 16.00

Tlf.: +45 35 24 80 40

Mail: [email protected]

DOWNLOAD FOR MEDLEMMER

Dette indhold er kun synligt for medlemmer af HORESTA. Vores eksperter rådgiver vores medlemmer inden for hoteller, restauranter og turismevirksomheder om alt fra jura og fødevarer til miljø, økonomi & politik. Hvis du vil have glæde af vores viden, er du meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak.