BØRN DER ADOPTERES FRA UDLANDET

Hvis der sker adoption af barn fra udlandet, kan begge adoptivforældre have ret til fravær med barselsdagpenge i op til 4 uger før modtagelsen af barnet, når de kommende adoptanter opholder sig i udlandet for at modtage barnet. Hvis opholdet i udlandet varer mere end 4 uger af årsager, som ikke kan tilregnes de kommende adoptanter, kan barselsdagpengeperioden forlænges med op til 4 uger.

Hvis barnet eskorteres til Danmark og modtages af de kommende adoptanter i deres hjem, er der ikke ret til barselsdagpenge før modtagelse af barnet.

BØRN DER ADOPTERES I DANMARK

Hvis et barn adopteres i Danmark, og de kommende adoptanter i en udslusningsperiode forud for adoptionen opholder sig sammen med barnet på det sted, hvor barnet har været før adoptionen, kan begge adoptivforældre have ret til fravær med barselsdagpenge i op til 1 uge. Fraværet kan forlænges med yderligere op til 1 uge, hvis opholdet bliver længere end 1 uge af årsager, som ikke kan tilregnes de kommende adoptanter.

Den dag, hvor barnet bringes til adoptivforældrenes hjem, medregnes til perioden før modtagelsen.

Der ydes ikke barselsdagpenge før adoptionen i tilfælde, hvor barnet allerede før adoptionen opholder sig i adoptivhjemmet, f.eks. ved stedbarnsadoption.

ADOPTIVFORÆLDRES RET TIL FRAVÆR MED BARSELSDAGPENGE EFTER MODTAGELSE AF BARNET

I de første 10 uger efter modtagelse af barnet har begge adoptanter ret til 6 ugers fravær med barselsdagpenge. Bortset for 2 sammenhængende uger, kan ugerne ikke holdes samtidigt. 4 af de 6 uger kan overdrages til den anden adopterende forælder. Fra den 11. uge efter barnet er modtaget, har begge adoptanter yderligere 18 ugers orlov med barselsdagpenge.

Også for lønmodtageradoptanter gælder, at de 11 af orlovsugerne med barselsdagpenge, som de får tildelt, er øremærkede og kan derfor ikke overdrages til den anden forældre og vil bortfalde, hvis de ikke bliver udnyttet.

Adoptanterne har også mulighed for at forlænge og udskyde dagpengeperioden.

Adoptivforældre har ligesom biologiske forældre ret til fravær i forbindelse med barnets indlæggelse på hospital.

Denne artikel kan ikke erstatte juridisk rådgivning. HORESTAs medlemmer anbefales at kontakte vores callcenter for nærmere rådgivning omkring personalejuridiske spørgsmål.

20240521 DSC09957
Overenskomstchef, advokat
Karina Lindewald

Dette indhold er kun synligt for medlemmer af HORESTA. Vores eksperter rådgiver vores medlemmer inden for hoteller, restauranter og turismevirksomheder om alt fra jura og fødevarer til miljø, økonomi & politik. Hvis du vil have glæde af vores viden, er du meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak.

MERE INFO
LINKS OG BLANKETTER

Læs nærmere om DA-barsel:

http://www.dabarsel.dk/

Læs nærmere om refusionsmulighederne fra Barsel.dk:

https://indberet.virk.dk/barseldk/refusion

 

Download dokumenter:

 

Dette indhold er kun synligt for medlemmer af HORESTA. Vores eksperter rådgiver vores medlemmer inden for hoteller, restauranter og turismevirksomheder om alt fra jura og fødevarer til miljø, økonomi & politik. Hvis du vil have glæde af vores viden, er du meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak.

Callcenter
juridisk rådgivning

HORESTAs callcenter er åbent
Mandag - fredag kl. 08.30 - 16.00

Tlf.: +45 35 24 80 40

Mail: [email protected]