Denne tekst erstatter tidligere udsendelser og er baseret på sidste nye udmeldinger. Der tages forbehold for lovens fortolkning, da en række lønmodtagerorganisationer har oplyst, at de vil rejse en række sager i det civile retssystem for at få lovens rækkevidde afprøvet.

Overenskomstdækkede medarbejdere omfattet af Hovedoverenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F PSHR

Intet nyt i forhold til tidligere udmeldinger.

De overenskomstansatte medarbejdere omfattet af Hovedoverenskomsten får ikke forøget arbejdstiden og skal derfor ikke have det ekstra tillæg på 0,45%.

Medarbejdere på Hovedoverenskomsten arbejder iht. antal garanterede timer over 4 uger uanset antal helligdage i turnusperioden. Der skal fremadrettet ikke betales helligdagstillæg ved arbejde på store bededag.

Fastlønnede medarbejdere uden overenskomst

Fastansatte medarbejdere, der får forøget deres arbejdstid og som får en fast løn skal kompenseres med et tillæg på 0,45% af årslønnen for den ekstra arbejdsdag. Tillægget skal betales fra 1. januar 2024.

Årslønnen skal forstås som den sædvanlige og fast påregnelige løn. Dvs. at tillægget også skal betales af pensionsbidrag, og andre fast påregnelige tillæg.

Tillægget skal udbetales:

  • 2 gange om året (udspecificeret og samtidig med ferietillægget for maj og august) eller
  • Løbende med lønnen hver måned (udspecificeret) og
  • Ved fratræden forholdsmæssigt

Vi anbefaler, at tillægget fremgår udspecificeret på lønsedlen, da du som arbejdsgiver skal kunne dokumentere, at tillægget er udbetalt.

For de medarbejdere, der fremadrettet skal have tillægget, skal tillægget fremgå af kontrakten eller tillæg hertil.

Husk at opdatere din personalehåndbog og lignende dokumenter, hvis de omtaler store bededag.

HORESTA bakker op om lovens formål om at øge arbejdsudbuddet. Dog er det i visse tilfælde muligt at aftale en anden årlig fridag, således at arbejdstiden ikke forøges, og tillægget ikke betales.

  • Hvis du har medarbejdere der aldrig arbejder fredage, skal de ikke have tillægget på 0,45%.
  • Medarbejdere på barselsrelateret orlov, der har ret til tillægget, skal også have tillægget for de perioder, hvor medarbejderen ikke modtager løn fra virksomheden. De skal således stilles, som hvis de havde været på arbejde. Til beregning af tillæggets størrelse, kan årsmodellen med fordel anvendes.

Se notat om beregning af store bededag her.

Hvis du har spørgsmål til afskaffelsen af store bededag, er du meget velkommen til at kontakte vores juridiske callcenter på [email protected] eller 35 24 80 40.

DOWNLOAD

Her finder du materiale om ansættelsesforhold ifm. store bededag.

Dette indhold er kun synligt for medlemmer af HORESTA. Vores eksperter rådgiver vores medlemmer inden for hoteller, restauranter og turismevirksomheder om alt fra jura og fødevarer til miljø, økonomi & politik. Hvis du vil have glæde af vores viden, er du meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak.