Ferie

Alle medarbejdere har ret til 5 ugers ferie i ferieafholdelsesperioden, der løber fra den 1. september til den 31. december året efter. Men medarbejderen har ikke nødvendigvis ret til betalt ferie. Det skal medarbejderen have optjent ret til.

Nogle medarbejdere har ferie med løn, mens andre medarbejdere modtager feriegodtgørelse.

Som udgangspunkt skal du som arbejdsgiver forsøge at imødekomme medarbejderens ønsker for, hvornår ferien skal holdes.

Hvis I ikke kan blive enige, fastsætter du placeringen af ferie for den enkelte medarbejder. Det kan navnlig være relevant, hvis der er mange, der ønsker ferie på samme tidspunkt. Varslerne er forskellige afhængigt af, om der er tale om hovedferie (3 ugers sammenhængende) eller restferie (øvrige 2 uger).

Feriefridage

Medarbejdere, der er omfattet af HORESTAs overenskomster, har udover 5 ugers ferie også ret til op til 5 feriefridage. Medarbejdere, der ikke er overenskomstansatte, har ikke ret til feriefridage, med mindre det er aftalt i medarbejderens ansættelseskontrakt, i et personalecirkulære eller lignende.

Vi har udvalgt en række emner om ferie, som vi går mere i dybden med her på hjemmesiden.
Desuden har vi udarbejdet en række juridiske notater, som mere uddybende beskriver reglerne om ferie, ferielukning og feriefridage.

Du finder notaterne i den sorte boks her på siden.

Har alle medarbejdere ret til ferie?

Ja, alle medarbejdere har ret til 5 ugers ferie om året. Derimod har en medarbejder kun ret til betalt ferie i et ferieår, hvis medarbejderen har nået at optjene ret til betalt ferie i løbet af optjeningsperioden, eller hvis medarbejderen har optjent betalt ferie på en tidligere arbejdsplads.

Hvem bestemmer, hvornår en medarbejder skal afholde sin ferie?

Det er arbejdsgiveren, der i sidste ende kan beslutte, hvornår en medarbejder skal på ferie. I første omgang skal arbejdsgiver og medarbejder dog forsøge at aftale, hvornår ferien placeres. Men hvis enighed ikke kan opnås, kan arbejdsgiveren varsle ferie overfor medarbejderen.

Har en medarbejder, der ikke er overenskomstansat, ret til feriefridage?

Som udgangspunkt nej. Medarbejdere som ikke er omfattet af en overenskomst har ikke ret til feriefridage, med mindre det er aftalt i medarbejderens ansættelseskontrakt, i et personalecirkulære eller lignende.

Dette indhold er kun synligt for medlemmer af HORESTA. Vores eksperter rådgiver vores medlemmer inden for hoteller, restauranter og turismevirksomheder om alt fra jura og fødevarer til miljø, økonomi & politik. Hvis du vil have glæde af vores viden, er du meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak.

Downloads for medlemmer

Medlemmer af HORESTA kan downloade relevante notater om ferie nedenfor:

 

Dette indhold er kun synligt for medlemmer af HORESTA. Vores eksperter rådgiver vores medlemmer inden for hoteller, restauranter og turismevirksomheder om alt fra jura og fødevarer til miljø, økonomi & politik. Hvis du vil have glæde af vores viden, er du meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak.

FAQ - Den nye ferielov
Downloads

HORESTA har samlet svarene på de oftest stillede spørgsmål om den nye ferielov.

Dette indhold er kun synligt for medlemmer af HORESTA. Vores eksperter rådgiver vores medlemmer inden for hoteller, restauranter og turismevirksomheder om alt fra jura og fødevarer til miljø, økonomi & politik. Hvis du vil have glæde af vores viden, er du meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak.

Callcenter
juridisk rådgivning

HORESTAs callcenter er åbent
Mandag - fredag kl. 08.30 - 16.00

Tlf.: +45 35 24 80 40

Mail: [email protected]