Overenskomstansatte og funktionærer

For medarbejdere omfattet af en kollektiv overenskomst med mere end 9 måneders anciennitet i virksomheden, eller for funktionærer med mere end 1 års anciennitet, skal man være særlig opmærksom.

For at opsigelsen, begrundet i sygdom, ikke skal udløse en godtgørelse, skal sygdommen være af længere varighed, og der skal ikke være udsigt til, at medarbejderen kommer tilbage foreløbig, når medarbejderen modtager sin opsigelse. Derfor er det vigtigt, at virksomheden løbende har indhentet lægeerklæringer, som giver et billede af, hvornår medarbejderen kan forventes tilbage.

Kronisk eller langvarig sygdom

Hvis medarbejderen lider af en kronisk eller langvarig sygdom, er der risiko for, at sygdommen kan udgøre et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand, som forhindrer medarbejderen i at udføre sit arbejde.

Hvis en medarbejder har et handicap, er medarbejderen omfattet af en særlig beskyttelse ifølge forskelsbehandlingsloven. Det betyder, at arbejdsgiveren har en pligt til at undersøge, om der skal foretages en rimelig tilpasning af jobbet inden eventuel afskedigelse. Det kan f.eks. være ansættelse på nedsat tid eller indkøb af hjælpemidler.

En handicappet medarbejder kan godt afskediges, hvis vedkommende ikke er kompetent, egnet eller disponibel til stillingen trods arbejdsgiverens forsøg på tilpasning.

Det anbefales, at der løbende indhentes lægeerklæringer i form af mulighedserklæringer, hvor der spørges ind medarbejderens evner samt hvilke funktioner, der er påvirket hos medarbejderen.

Fleksjob og § 56-aftaler kan indikere, at medarbejderen lider af en kronisk eller langvarig lidelse, som påvirker medarbejderens arbejdsfunktioner og at medarbejderen som følge heraf er særligt beskyttet. Hvis medarbejderen har børn, som lider af et handicap, kan dette også medføre, at medarbejderen er særligt beskyttet mod opsigelse.

Det kan være meget svært at vurdere, hvornår der foreligger en sygdom, som udgør et handicap, og hvornår medarbejderen ikke længere er kompetent, egnet eller disponibel til sit job. Vi anbefaler derfor, at I kontakter HORESTA inden opsigelse af en medarbejder med kronisk og langvarig sygdom.

FAQ

Må man opsige en syg medarbejder?

Svar:

Som medlem af HORESTA anbefaler vi, at du ringer til HORESTAs callcenter for en nærmere drøftelse, da der er mange forhold, som kan spille ind.

Vores callcenter er åbent alle hverdage fra kl. 08.30 - 16.00 på  telefon +45 35 24 80 40.

Hvem skal betale for lægeerklæringerne?

Svar:

Når man som virksomhed anmoder medarbejderen om en lægeerklæring, er det virksomheden, som skal betale for lægeerklæringen.

Kommunen siger, at vi ”bare” kan opsige en fleksjobber, når vi ikke ønsker fleksjobberen ansat længere.

Svar:

Kommunerne glemmer ofte at rådgive om, at fleksjobbere netop er særligt beskyttet pga. den sygdom, der gør, at de er berettiget til et fleksjob, og at en fleksjobber derfor ikke ”bare” kan opsiges.

Dette indhold er kun synligt for medlemmer af HORESTA. Vores eksperter rådgiver vores medlemmer inden for hoteller, restauranter og turismevirksomheder om alt fra jura og fødevarer til miljø, økonomi & politik. Hvis du vil have glæde af vores viden, er du meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak.

Callcenter
juridisk rådgivning

HORESTAs callcenter er åbent
Mandag - fredag kl. 08.30 - 16.00

Tlf.: +45 35 24 80 40

Mail: [email protected]