Når en virksomhed indsamler og opbevarer oplysninger om personer, der er ansat i virksomheden, eller som har været ansat, eller som søger job i virksomheden, gælder persondataloven. Persondataloven gælder for al behandling af persono...
Generelt om persondataforordningen

EU vedtog i april 2016 den såkaldte Persondataforordning. Reglerne i forordningen træder i kraft den 25. maj 2018. Reglerne i forordningen vil være direkte gældende i alle EU-lande. Det er muligt efter forordningen at fastsætte forskellige nationale særregler, hvilket Danmark har udnyttet. Disse regler kommer til at fremgå af Databeskyttelsesloven, som træder i kraft samtidig med forordningen. Der foreligger endnu kun et lovforslag til databeskyttelsesloven.

I korte træk betyder det...

I vid udstrækning videreføres de regler, som vi i dag har i Persondataloven, dette gælder blandt andet de helt grundlæggende krav til databehandling. Men forordningen indeholder også nogle ændringer – de væsentligste ændringer er:

 • Kraftig forhøjelse af bøde niveauet, idet der – ved de
  tungeste overtrædelser - vil kunne gives bøder på op
  til 4 pct. af omsætningen
 • Ændring af definitionen af personfølsomme data
 • Skærpede oplysningspligter overfor de registrerede
 • Skærpelse af de registreredes rettigheder
 • Øgede krav til sikkerhed
 • Krav om at udarbejde ”fortegnelser” over forskellige
  former for databehandlinger
 • For store virksomheder, som behandler store og
  komplekse mængder data krav om at udarbejde
  ”konsekvensanalyser” samt udpegning af en ”Data
  Protection Officer, dvs. en ansvarlig for behandlingen
  af persondata.

Ændringerne, herunder det højere bødeniveau, betyder, at man – hvis man ikke allerede har det - skal få styr på behandlingen af de persondata, som man har.

HORESTA informerer

Har du brug for yderligere viden eller hjælp til at håndtere medarbejderdata, kan du finde meget mere oplysning om behandling af persondata, herunder en generel guide til håndtering af persondata under Din virksomhed/Branchejura

Indholdet på denne side er kun synligt for medlemmer af HORESTA. Vores eksperter rådgiver vores medlemmer inden for hoteller, restauranter og turismevirksomheder om alt fra jura og fødevarer til miljø, økonomi & politik. Hvis du vil have glæde af vores viden, er du meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak.

x

Kunne du bruge siden og den information du fik?

HORESTAs medlemmer anbefales at kontakte vores callcenter for nærmere rådgivning ved især personalejuridiske spørgsmål.

DOWNLOAD FOR MEDLEMMER

Besøg Erhvervsstyrelsens Privacy-kompas

Privacy-Kompas

 

Datatilsynet og Justitsministeriets hjemmeside:

www.dbreform.dk

Indholdet på denne side er kun synligt for medlemmer af HORESTA. Vores eksperter rådgiver vores medlemmer inden for hoteller, restauranter og turismevirksomheder om alt fra jura og fødevarer til miljø, økonomi & politik. Hvis du vil have glæde af vores viden, er du meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak.

Log ind

NYHEDSBREV
HOLD DIG OPDATERET MED NYHEDER FRA HORESTA

Venligst accepter betingelserne