Når I har brug for ekstra arbejdskraft, bør det overvejes, om I vil bruge vikarer fra et vikarbureau i stedet for at ansætte nye medarbejdere i virksomheden.

 

BRUGERVIRKSOMHEDENS FORPLIGTELSER

Der er nogle helt overordnede ting, som I skal være opmærksomme på, hvis I vælger at bruge vikarer fra et vikarbureau.

Vikarerne er ikke ansat hos jer. Det er vikarbureauet, der er vikarernes arbejdsgiver. Derfor er det også vikarbureauet, der skal udbetale løn til vikarerne. Desuden er det vikarbureauet, der skal overholde den ansættelsesretlige lovgivning, f.eks. ferieloven, sygedagpengeloven og ansættelsesbevisloven.

Som brugervirksomhed er I til gengæld forpligtet til at tegne arbejdsskadeforsikring for vikarerne, fordi arbejdet udføres hos jer. 

 

VIKAROVERENSKOMST

HORESTA Arbejdsgiver har indgået en overenskomst, der specifikt dækker vikarer. Vikaroverenskomsten indeholder regler om løn- og andre ansættelsesvilkår, der vil gælde for vikarer, der er ansat i et vikarbureau, der er omfattet af overenskomsten. Du kan finde vikaroverenskomsten her.

 

VIKARLOVENS LIGEBEHANDLINGSPRINCIP

Vikarloven trådte i kraft den 1. juli 2013 og er baseret på et EU-direktiv. Loven bygger på et ligebehandlingsprincip for vikarer ansat i vikarbureauer. Princippet medfører, at vikarer fra vikarbureauer skal behandles på samme vilkår som de fastansatte medarbejdere på de brugervirksomheder, som vikarerne bliver udsendt til.

Vikarer vil derfor i praksis være berettiget til at følge de samme løn- og ansættelsesvilkår, der gælder for de medarbejdere i brugervirksomheden, der udfører samme arbejdsopgaver som vikaren.

Hvis vikarbureauet er omfattet af HORESTA Arbejdsgivers vikaroverenskomst, dækker overenskomsten vikarer ansat i bureauet. Vikarlovens ligebehandlingsprincip gælder derfor ikke for disse vikarer.

 

KOLLEKTIVE GODER OG FACILITETER

Når I som brugervirksomhed modtager en vikar fra et vikarbureau, skal I være opmærksomme på, at vikaren som udgangspunkt er berettiget til at være en del af f.eks. en kantineordning, en børnepasningsordning eller lignende kollektive goder og faciliteter hos jer. Der vil dog ofte blive foretaget en konkret vurdering, hvor man blandt andet vil se på, om det vil være uforholdsmæssigt udgiftskrævende eller forbundet med betydelige vanskeligheder at give adgang til faciliteten eller godet. 

 

ANSÆTTELSESKONTRAKT TIL VIKARER

Når et vikarbureau ansætter en vikar, gælder ansættelsesbevisloven. Ofte indgår vikarbureauet og vikaren en tilknytningsaftale, hvor de overordnede vilkår for ansættelsen fremgår. Vi har udarbejdet en standard for en tilknytningsaftale, som du kan finde her. Vikaren modtager desuden en bekræftelse fra vikarbureauet på de enkelte udsendelser, hvor de konkrete vilkår for den konkrete udsendelse fremgår. Det drejer sig f.eks. om arbejdsstedet, arbejdstiden og længden af udsendelsen.

Dette indhold er kun synligt for medlemmer af HORESTA. Vores eksperter rådgiver vores medlemmer inden for hoteller, restauranter og turismevirksomheder om alt fra jura og fødevarer til miljø, økonomi & politik. Hvis du vil have glæde af vores viden, er du meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak.

Callcenter
juridisk rådgivning

HORESTAs callcenter er åbent
Mandag - fredag kl. 08.30 - 16.00

Tlf.: +45 35 24 80 40

Mail: [email protected]