SÆRLIG BESKYTTELSE MOD OPSIGELSE

En kvindelig medarbejder er særlig beskyttet mod opsigelse som følge af graviditet, fertilitetsbehandling, og orlov i forbindelse med fødsel og adoption. Der gælder en tilsvarende beskyttelse, hvis opsigelsen er begrundet med, at medarbejderen har fremsat et krav om udnyttelse af retten til fravær eller har været fraværende i forbindelse med fødsel eller senere orlov.

En mandlig medarbejder eller medmor er særlig beskyttet mod opsigelse som følge af konens/kærestens graviditet og barsel. Medarbejderen er også særlig beskyttet mod opsigelse, når han/hun har fremsat krav om udnyttelse af retten til fravær, eller han/hun har været fraværende i forbindelse med fødslen eller holdt orlov.

Der gælder en tilsvarende særlig beskyttelse for kommende adoptivforældre og barslende adoptivforældre.

Denne særlige beskyttelse mod opsigelse gælder ikke, hvis opsigelsen er begrundet i andre saglige forhold såsom reelle omstruktureringer i virksomheden, der kan dokumenteres.

SÆRLIG BESKYTTELSE MOD FORRINGEDE VILKÅR

Når en medarbejder vender tilbage fra orlov, har medarbejderen ret til at vende tilbage til det samme eller et tilsvarende arbejde med vilkår, som ikke er mindre gunstige. Medarbejderen har endvidere krav på at nyde godt af enhver forbedring i vilkårene, som den pågældende medarbejder ville have været berettiget til under dennes fravær.

DOKUMENTATION FOR OPSIGELSENS SAGLIGHED

Det er vigtigt at have for øje, at det er virksomheden, som skal løfte bevisbyrden for, at en opsigelse ikke er begrundet i graviditet eller barselsorlov. Dette kaldes omvendt bevisbyrde. Det er ofte vanskeligt at løfte denne meget tunge bevisbyrde. Derfor ender mange sager om opsigelse af gravide m.v. med, at virksomheden bliver dømt til - udover betaling af løn mv. i en opsigelsesperiode – at skulle betale en godtgørelse til medarbejderen i størrelsesordenen 6-12 måneders løn. Godtgørelsen fastsættes efter de konkrete omstændigheder.

Kontakt HORESTA, hvis du påtænker at opsige en gravid eller barslende medarbejder (husk også fædrene!).

Denne artikel kan ikke erstatte juridisk rådgivning. HORESTAs medlemmer anbefales at kontakte vores callcenter for nærmere rådgivning omkring personalejuridiske spørgsmål.

20240521 DSC09957
Overenskomstchef, advokat
Karina Lindewald

Dette indhold er kun synligt for medlemmer af HORESTA. Vores eksperter rådgiver vores medlemmer inden for hoteller, restauranter og turismevirksomheder om alt fra jura og fødevarer til miljø, økonomi & politik. Hvis du vil have glæde af vores viden, er du meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak.

MERE INFO
LINKS OG BLANKETTER

Læs nærmere om DA-barsel:

http://www.dabarsel.dk/

Læs nærmere om refusionsmulighederne fra Barsel.dk:

https://indberet.virk.dk/barseldk/refusion

 

Download dokumenter:

 

Dette indhold er kun synligt for medlemmer af HORESTA. Vores eksperter rådgiver vores medlemmer inden for hoteller, restauranter og turismevirksomheder om alt fra jura og fødevarer til miljø, økonomi & politik. Hvis du vil have glæde af vores viden, er du meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak.

Callcenter
juridisk rådgivning

HORESTAs callcenter er åbent
Mandag - fredag kl. 08.30 - 16.00

Tlf.: +45 35 24 80 40

Mail: callcenter@horesta.dk