Det kan være nemt at glemme, at ansatte på hovedoverenskomstens løn består af mere end minimallønnen og evt. et personlig tillæg. Som ansat på hovedoverenskomsten får man nemlig både særligt løntillæg, anciennitetstillæg, evt. forskudttidstillæg, arbejdsgiverbetalt pension og sundhedsordning. Der til kommer også feriepenge.

Der er rigtigt mange elementer og for at gøre det mere overskueligt har HORESTA udviklet en "lønberegner", der viser de forskellige dele, og hvordan de indbyrdes påvirker hinanden. "Lønberegneren" kan fx vise, hvad der sker, hvis du giver din medarbejder 500 kr. mere om måneden i personligt tillæg. Det vil nemlig resultere i, at også pensionen, sundhedsordningen, det særlige løntillæg og feriepengene stiger.

"Lønberegneren" er tiltænkt, at du som leder eller chef kan bruge den, når du skal holde lønsamtaler med dine medarbejdere – både de løbende og ved ansættelsen.

Som medlem af HORESTA, kan du downloade "lønberegneren" i den blå boks på denne side.

I "lønberegneren" skal du finde den medarbejdertype, det drejer sig om i fanerne – Gastronom, tjener, receptionist og medhjælper.

Du har herefter mulighed for at indtaste, hvor mange timer medarbejderen arbejder om ugen, størrelsen på et evt. personligt tillæg, medarbejderens branche- eller virksomhedsanciennitet, om medarbejderen får fast forskudttidstillæg og fast nattillæg og for gastronomer og receptionister om de er faglærte.

OBS! "Lønberegneren" er et regneeksempel og er udelukkende vejledende og ikke udtømmende. Løn og øvrige vilkår fastlægges af det til enhver tid gældende ansættelsesbevis og overenskomsten.

Har du spørgsmål til "lønberegneren" eller gode idéer til, hvordan den kan forbedres, er du meget velkommen til at kontakte jurist Birgitte Riisager.

Birgitte M. Riisager
Advokatfuldmægtig
Birgitte Moustgaard Riisager

Download
for medlemmer

OBS! Satserne i arket gælder fra 1. marts 2024.

 


Dette indhold er kun synligt for medlemmer af HORESTA. Vores eksperter rådgiver vores medlemmer inden for hoteller, restauranter og turismevirksomheder om alt fra jura og fødevarer til miljø, økonomi & politik. Hvis du vil have glæde af vores viden, er du meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak.