På de fleste hoteller og restauranter modtager medarbejderne drikkepenge. Der findes forskellige måder for, hvordan medarbejderne kan modtage drikkepenge, og hvordan drikkepengene i så fald beskattes, herunder virksomhedens forpligtelser i relation til korrekt indeholdelse og afregning af skat.

Helt grundlæggende er det afgørende for beskatningen og indeholdelsespligten, om virksomheden modtager drikkepengene og efterfølgende udbetaler dem til medarbejderne eller om medarbejderne selv modtager drikkepengene direkte fra gæsterne.

 1. Drikkepenge i form af en procentdel af en faktura
  Hvis medarbejderen aflønnes på en måde, hvor medarbejderne modtager en procentdel af et fakturabeløb, skal virksomheden indeholde A-skat og AM-bidrag af beløbet, før det udbetales til medarbejderen. Der er tale om A-indkomst.
  Virksomheden – og medarbejderen – kan ikke omgå denne regel ved f.eks. at lade beløbet fratrække i fakturabeløbet inden videregivelse sker til virksomheden/arbejdsgiveren.

 2. Drikkepenge som betales kontant direkte til en medarbejder
  Når en medarbejder modtager kontante drikkepenge direkte fra en gæst, er disse drikkepenge skattepligtig B-indkomst for den pågældende medarbejder. Det betyder, at medarbejderen er ansvarlig for afregning af skat. Rent administrativt for hoteller, restauranter og caféer er det nemmest med de fysiske drikkepenge, da virksomhederne på intet tidspunkt får drikkepengene ind gennem deres systemer og dermed ikke bliver ansvarlig for indeholdelse og afregning af skat

 3. Drikkepenge som deles mellem personalet
  På nogle hoteller og restauranter samler medarbejderne de kontante drikkepenge, som de hver især modtager fra gæsterne, i en pulje til fordeling mellem medarbejderne. Her skal den enkelte medarbejder stadig betale skat af de drikkepenge, som den pågældende medarbejder har modtaget fra gæsterne.En medarbejder, som modtager mere fra puljen med kontante drikkepenge, end den pågældende selv har modtaget direkte fra gæsterne, skal betale skat af det fulde beløb fra puljen.

  Hvis medarbejderne fortæller gæsterne, at de kontante drikkepenge går til en fælles pulje til fordeling mellem medarbejderne, skal den enkelte medarbejder beskattes af det beløb, som han eller hun modtager fra puljen. En sådan oplysning kan gives til gæsterne, når medarbejderen modtager drikkepengene, eller det kan ske mere generelt ved et tydeligt opslag i restauranten herom. På denne måde ved gæsterne, hvem de giver drikkepenge til.

  Drikkepengene er skattepligtig B-indkomst for den enkelte medarbejder, og medarbejderne er selv ansvarlige for afregning af skat.

 4. Arbejdsgiver administrerer fælles pulje med kontante drikkepenge
  Hvis en arbejdsgiver administrerer den fælles pulje for drikkepengene, så vil arbejdsgiveren blive ansvarlig for indeholdelse og afregning af A-skat og AM-bidrag. Det skyldes, at drikkepengene dermed anses for videregivet til arbejdsgiveren som dermed kan disponere over drikkepengene. Det vil være A-indkomst, hvis arbejdsgiveren udbetaler drikkepengene til medarbejderne. Det betyder, at arbejdsgiveren er ansvarlig for indeholdelse og afregning af A-skat og AM-bidrag. Det samme gør sig gældende, hvis det er arbejdsgiveren som opsætter et opslag om en fælles pulje.

  Hvis arbejdsgiveren ikke udbetaler drikkepengene fra den fælles pulje, men f.eks. i stedet bruger dem på at holde julefrokost eller andet skattefrit socialt arrangement for de ansatte, bliver der ikke et beløb at beskatte hos den enkelte medarbejder.

 5. Drikkepenge, som betales med betalingskort
  Når drikkepenge betales med et betalingskort, så betales pengene som udgangspunkt til virksomheden. Hvis arbejdsgiveren efterfølgende udbetaler pengene til medarbejderen, skal beløbet anses som løn og arbejdsgiveren skal indeholde A-skat og AM-bidrag af beløbet.

  Der kan også forekomme situationer, hvor kunden betaler drikkepenge med sit betalingskort, som et beløb over fakturabeløbet, og hvor pengene ikke betales til arbejdsgiveren, men direkte til den ansatte. I sådanne tilfælde vil der være tale om B-indkomst, hvor det påhviler den enkelte medarbejder at give SKAT oplysninger om denne indtægt. Afgørelsen af, om pengene betales til arbejdsgiveren eller ej, vil bero på en konkret vurdering.

  Det er HORESTAs opfattelse, at det sidstnævnte vil være tilfældet, hvis det overskydende beløb tages op af kassen, som kontanter, og gives til medarbejderen som drikkepenge. Det skal bemærkes, at der ikke foreligger retlige afgørelser som tager stilling til ovennævnte situation.

 6. Skal der beregnes feriepenge, pension og lign. af drikkepenge
  Når en arbejdsgiver modtager eller administrerer drikkepenge, skal der som sagt beregnes skat af drikkepengene, hvis de udbetales til de enkelte medarbejdere. Den skattemæssige håndtering af drikkepenge er dog ikke afgørende for, om der f.eks. skal beregnes feriepenge eller pension af modtagne drikkepenge. Det er HORESTAs vurdering, at der ikke skal beregnes feriepenge af drikkepenge, da drikkepenge ikke er en del af lønbegrebet i ferielovens forstand.

  HORESTA vurderer endvidere, at drikkepenge ikke er omfattet af lønbegrebet i HORESTAs overenskomster, og derfor skal der heller ikke beregnes pension m.v. af drikkepenge.
Ovenstående gennemgang er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Dette indhold er kun synligt for medlemmer af HORESTA. Vores eksperter rådgiver vores medlemmer inden for hoteller, restauranter og turismevirksomheder om alt fra jura og fødevarer til miljø, økonomi & politik. Hvis du vil have glæde af vores viden, er du meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak.

 1. Mikkel Hoejborg Olsen 1000X1000

  2023 - Mikkel Højborg Olsen

 2. Simone Westerberg 1000X1000

  2023 - Simone Westerberg

 3. Kok2020-Marc-Foged-Stockmarr.jpg

  2022 - Marc Foged Stockmarr

 4. Tjener2022 Mathias Breinholt

  2022 - Mathias Breinholt

 5. Kok-Kristoffer-Ringsing-1280x1280.jpg

  2019 - Kristoffer Ringsing

 6. Tjener-Karina-Grand-Kannegaard-1280x1280.jpg

  2019 - Karina Grand Kannegaard

 7. KOK2018-5BW.gif

  2018 - Jesper Dams Hansen

 8. Tjener2018-2BW.gif

  2018 - Nicolai Martens

 9. Peter-Yung-Worth-Jacobsen--9.gif

  2017 - Peter Yung Worth Jacobsen

 10. Christian-Neve-1.gif

  2017 - Christian Neve

 11. Kok2016-5.gif

  2016 - Mikkel Laursen

 12. Tjener2016-1.gif

  2016 - Peter Pepke

 13. Kok-10.gif

  2015 - Lasse Starup Petersen

 14. Tjener-6.gif

  2015 - Heine René Egelund

  July 05,2018

 15. morten_kokkediplom2014.gif (1)

  2014 - Morten Falk

 16. måske-bedste-vers.gif

  2014 - Peter Pepke

 17. aark13-1Michael-Pedersen.gif

  2013 - Michael Pedersen

 18. aaretstjener13-1.gif

  2013 - Tabita Mortensen

 19. DanielKruse.gif

  2012 - Daniel Kruse

 20. aarets-kok-tjener-7sh.gif

  2012 - Peter Pepke

 21. aarets-kok001.gif

  2011 - Mette Hvarre Gassner

 22. årets-tjener005.gif

  2011 - Anita Kajhøj Ibsen

 23. 04-tonny-friis.gif

  2010 - Tommy Friis

 24. lars.gif

  2010 - Lars Spring

 25. kok3.gif

  2009 - Kenneth Hansen

 26. tj4.gif

  2009 - Søren Appel Hansen

 27. kok2.gif

  2008 - Allan Poulsen

 28. tjener003.gif

  2008 - Lars Spring

 29. Ronny-Emborg.gif (1)

  2007 - Ronny Emborg

 30. jacob_kocemba.gif

  2007 - Jacob Kocemba

 31. Thorsten-Schmidt-02.gif (1)

  2006 - Thorsten J. Schmidt

 32. JeanetteOlesenIMG_4134-01.gif

  2006 - Jeanette Olesen

Callcenter
juridisk rådgivning

HORESTAs callcenter er åbent
Mandag - fredag kl. 08.30 - 16.00

Tlf.: +45 35 24 80 40

Mail: callcenter@horesta.dk