LØN UNDER BARSEL EFTER HOVEDOVERENSKOMSTEN

En medarbejder omfattet af hovedoverenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F skal have mindst 9 måneders anciennitet hos virksomheden på det forventede fødselstidspunkt, for at medarbejderen har krav på løn under barsel m.v.

Det er en forudsætning for betalingen, at virksomheden er berettiget til fuld refusion af barselsdagpenge fra kommunen.

Børn født eller modtaget før 1. juli 2023:
Til virksomhedens fastansatte mødre (fødende) betaler virksomheden fuld løn under barsel fra 4 uger før det forventede fødselstidspunkt og indtil 10 uger efter fødslen.

Til adoptanter betales fuld løn i 10 uger fra barnets modtagelse, når medarbejderen har været ansat hos virksomheden i mindst 9 måneder ved barnets modtagelse i landet.

Til virksomhedens fastansatte fædre/medmødre betaler virksomheden fuld løn i 2 uger i forbindelse med fødslen eller senest indenfor 10 uger efter fødslen.

Fra den 11. uge efter fødslen skal virksomheden betale fuld løn under fravær i indtil 20 uger. Af de 20 uger har den forælder, der har holdt de indtil 10 ugers (før: barselsorlov), ret til at holde 9 uger, og den anden forælder har ret til 8 uger. Derudover betales fuld løn under yderligere 3 ugers fravær til enten den ene eller den anden forælder eller deles mellem dem. Holdes orloven, der er reserveret til den enkelte forælder ikke, bortfalder betalingen.

Det er værd at bemærke, at mor vil modtage fuld løn under alle sine øremærkede 11 ugers orlov, hvorimod far/medmor kun vil modtage fuld løn under de 10 af ugerne, medmindre faren/medmoren får tildelt (nogle af) de sidste 3 ugers orlov med fuld løn.

Klik på figuren herunder for at se den i fuld størrelse.

Børn født eller modtaget den 1. juli 2023 eller senere:
Til virksomhedens fastansatte mødre (fødende) betaler virksomheden fuld løn under barsel fra 4 uger før det forventede fødselstidspunkt og indtil 10 uger efter fødslen.

Til adoptanter betales fuld løn i 10 uger fra barnets modtagelse, når medarbejderen har været ansat hos virksomheden i mindst 9 måneder ved barnets modtagelse i landet.

Til virksomhedens fastansatte fædre/medmødre betaler virksomheden fuld løn i 2 uger i forbindelse med fødslen eller senest indenfor 10 uger efter fødslen.

Fra den 11. uge efter fødslen skal virksomheden betale fuld løn under fravær i indtil 24 uger. Af de 24 uger har den forælder, der har holdt de indtil 10 ugers barselsorlov, ret til at holde 9 uger, og den anden forælder har ret til 10 uger. Derudover betales fuld løn under yderligere 5 ugers fravær til enten den ene eller den anden forælder eller deles mellem dem. Holdes orloven, der er reserveret til den enkelte forælder ikke, bortfalder betalingen.

Funktionærvilkår
En receptionist eller natportier, som både er omfattet af hovedoverenskomsten og funktionærloven, er berettiget til de mest gunstige vilkår for medarbejderen, hvilket er hovedoverenskomstens barselsvilkår.

Pension
Børn født eller modtaget før 1. juli 2023:
Virksomheden skal under de 14 første ugers orlov (før: barselsorlov), som mor holder, indbetale et ekstra pensionsbidrag til medarbejdere med mindst 9 måneders anciennitet på det forventede fødselstidspunkt. Ved adoption har den ene adoptant samme ret til ekstra pensionsbidrag.

Børn født eller modtaget efter 1. juli 2023:
Virksomheden skal under de 10 ugers orlov, som mor holder i uge 1-10 efter barnets fødsel, indbetale et ekstra pensionsbidrag til medarbejdere med mindst 9 måneders anciennitet på det forventede fødselstidspunkt. Ved adoption har den ene adoptant samme ret til ekstra pensionsbidrag.

LØN UNDER BARSEL TIL FUNKTIONÆRER UDEN OVERENSKOMST

En mor (fødende) der er funktionær er berettiget til halv løn under graviditetsorlov (4 uger) og barselsorlov (14 uger). Under øvrig orlov har en funktionær som udgangspunkt ikke ret til løn, medmindre dette er aftalt eller tildelt medarbejderen på anden måde.

En mandlig funktionær er som udgangspunkt ikke berettiget til nogen løn under orlov, medmindre andet er aftalt eller tildelt medarbejderen på anden måde.

Er satsen for barselsdagpenge højere end halv løn, kan medarbejderen søge om at få supplerende barselsdagpenge fra kommunen, således at medarbejderen samlet set modtager et beløb svarende til den maksimale dagpengesats.

En medarbejder kan have ret til bedre barselsvilkår efter en overenskomst. En virksomhed kan også have givet medarbejdere bedre barselsvilkår i en personalepolitik eller efter individuel aftale med de ansatte.

BETALING UNDER ORLOV TIL MEDARBEJDERE UDEN OVERENSKOMST, SOM IKKE ER FUNKTIONÆRER

En medarbejder har ikke ret til betaling under orlov i forbindelse med fødsel eller adoption, hvis medarbejderen ikke er funktionær og falder uden for en overenskomst.

En virksomhed kan give sine medarbejdere bedre barselsvilkår i en personalepolitik eller efter individuel aftale med de ansatte. I disse overvejelser bør virksomheden have for øje, at der kan søges om refusion fra både kommunen og DA-barsel eller Barsel.dk.

Kontakt HORESTA, hvis du overvejer at tilbyde dine medarbejdere bedre barselsvilkår, og vil høre nærmere om refusionsmulighederne.

LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER

Med den nye barselslov følger også en forpligtigelse for, at mænd og kvinder skal have lige adgang til at tage barsel. Dog er det muligt at forfordele henholdsvis mor eller far/medmor under visse forhold. Dette betyder konkret, hvis I har funktionæransatte medarbejdere eller medarbejdere uden overenskomst, som I har tildelt bedre barselsvilkår, end de ellers er berettiget til, så skal medarbejderens rettigheder til løn afspejle den nye barselslov. Dette kan gøres på flere måder. Nedenfor følger en ikke udtømmende liste over mulige måder at tilpasse sin barselspolitik.

  • Man opretholder betaling til mor i 1.-10. uge efter fødslen og derefter give mor og far/medmor ret til betaling i samme antal uger.
  • Mor får stadig betalt orlov i 1.-10. uge efter fødslen, men far/medmor får tildelt flere ugers betalt orlov end mor i ugerne fra 11. uge efter fødslen og frem.
  • Der laves total ligestilling mellem forældrene, således at mor og far/medmor samlet får lige mange ugers betalt orlov.
  • Man kan vælge at følge reglerne, som gælder for overenskomstdækkede medarbejdere.

Denne artikel kan ikke erstatte juridisk rådgivning. HORESTAs medlemmer anbefales at kontakte vores callcenter for nærmere rådgivning omkring personalejuridiske spørgsmål.

20240521 DSC09957
Overenskomstchef, advokat
Karina Lindewald

Dette indhold er kun synligt for medlemmer af HORESTA. Vores eksperter rådgiver vores medlemmer inden for hoteller, restauranter og turismevirksomheder om alt fra jura og fødevarer til miljø, økonomi & politik. Hvis du vil have glæde af vores viden, er du meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak.

MERE INFO
LINKS OG BLANKETTER

Læs nærmere om DA-barsel:

http://www.dabarsel.dk/

Læs nærmere om refusionsmulighederne fra Barsel.dk:

https://indberet.virk.dk/barseldk/refusion

 

Download dokumenter:

 

Dette indhold er kun synligt for medlemmer af HORESTA. Vores eksperter rådgiver vores medlemmer inden for hoteller, restauranter og turismevirksomheder om alt fra jura og fødevarer til miljø, økonomi & politik. Hvis du vil have glæde af vores viden, er du meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak.

Callcenter
juridisk rådgivning

HORESTAs callcenter er åbent
Mandag - fredag kl. 08.30 - 16.00

Tlf.: +45 35 24 80 40

Mail: [email protected]