Branchespecifik viden og rådgivning
Et medlemskab af HORESTA giver dig adgang til en helt unik viden og ekspertise om branchen, som vi har opbygget over mange år. Det betyder, at vi kan rådgive dig meget specifikt inden for alt fra arbejdsret og erhvervsjura til driftsøkonomi, fødevarer og uddannelse.

Samtidig er vi en ideel sparringspartner, som konstant arbejder for at styrke vores medlemmers forretning og gøre dagligdagen nemmere for vores mange medlemmer.

Politisk indflydelse og gennemslagskraft
HORESTA sikrer desuden politisk indflydelse og gennemslagskraft for turist- og oplevelseserhvervet. Gennem HORESTA kan erhvervet tale med én stemme over for politikerne og med langt større effekt påvirke den politiske dagsorden og den praktiske udformning af lovgivningen.

Der er ikke krav om overenskomst, når man melder sig ind i HORESTA. Det vil sige, at det er muligt at designe sit eget medlemskab ud fra de ønsker og behov, man har som virksomhed.

Vælg den medlemstype, der passer bedst til din virksomheds behov
Vi tilbyder tre former for medlemskaber: HORESTA Basis, HORESTA Full-Service og HORESTA Arbejdsgiver:

HORESTA Basis

Som basis-medlem af HORESTA Brancheforening får du adgang til en lang række fordele. Vi bliver en sparrings­partner, som giver din virksomhed mulighed for at trække på vores unikke viden om branchen, hvad enten det gælder trends, jura, økonomistyring eller salgsoptimering. Du får adgang til:

  • Rådgivning inden for personalejura, f.eks. ansættelseskontrakter og rådgivning om ansættelser og opsigelser. Orientering om nye regler, domme satser etc.
  • Rådgivning inden for centrale områder af erhvervsjura, f.eks. lejeret, restaurationsloven, afbestillingsregler, bevillingsregler, markedsføringsloven, konkurrence- og udbudsregler, beskatning af personalegoder, moms- og skattelov­givning etc. Desuden er vi din sparringspartner i forhold til myndighederne.
  • Nyheder om trends og tendenser i branchen
  • Kurser og efteruddannelse inden for de emner, vi også rådgiver om
  • Nøgletal med mulighed for at benchmarke med andre i branchen. Budgetgennemgang, økonomitjek etc.
  • Rådgivning på fødevareområdet om alt fra fødevarelovgivningen til egenkontrol, skemaer, branchekode etc.
  • Kontante fordele, rabataftaler med udvalgte leverandører, herunder fordelagtige indløsningsaftaler på bl.a. kreditkort, besparelser på telefoni, forsikring, el, brændstof mv. I mange tilfælde modsvarer besparelserne medlemskontingentet.
HORESTA Full-Service

Med et Full-Service medlemskab får du adgang til alle de fordele, som er nævnt under HORESTA Brancheforening. Men derudover også adgang til hele vores palette af rådgivningsydelser, med und­tagelse af overenskomstforhold.

Forenklet kan man sige, at din virksomhed med et Full-Service medlemskab tegner en forsikringsordning, hvor I er sikret adgang til al juridisk rådgivning og varetagelse af eventuelle interessekonflikter. Du behøver derfor ikke at tænke over, hvor tit du ringer til os, og hvor mange timer vi bruger på at rådgive din virksomhed – det er - til forskel fra f.eks. et advokatkontor - indeholdt i kontingentet ”ad libitum”.

Som HORESTA Full-Service-medlem får du blandt andet adgang til:

Personalejura
Juridisk rådgivning og advokatbistand i forbindelse med ansættelser, kontrakter, advarsler, opsigelser, bortvisninger, arbejdsmiljølovgivning, ferielov, barselsregler, funktionærret, sygedagpenge og ansættelsesretlig lovgivning og praksis i øvrigt.

Rådgivningen omfatter lige fra telefonisk daglig rådgivning og sparring til gennemgang af kontrakter, personale­håndbog, etc. Vores advokater repræsenterer jer også i eventuelle tvister, uanset om det er på forhandlingsniveau, eller det måtte ende ved domstolene.

Uddannelser og kurser
Ønsker du virksomhedskurser, kan vi efter aftale skræddersy dem for dig til særlig medlemspris. Det kunne f.eks. være inden for det ansættelsesretlige område: Hvordan udfyldes et ansættelsesbevis, så det er lovligt? Hvornår må man give en advarsel? Foretage opsigelse? Bortvisning? Skal der betales løn under sygdom? Refusionsregler? Hvad siger arbejdsmil­jøloven? etc.

HORESTA Arbejdsgiver

Som medlem af HORESTA Arbejdsgiver får du adgang til alle de fordele, som er nævnt under HORESTA Full-Service og HORESTA Branche­forening.

Derudover får du adgang til specialiseret fagbistand i ethvert tænkeligt perso­nalemæssigt spørgsmål der udspringer af overenskomster.

Overenskomst
HORESTA Arbejdsgivers overordnede formål er at varetage medlemmernes interesser i alle spørgsmål om løn og ansættelsesforhold, herunder ved fornyelse af gældende overenskomster. HORESTA Arbejdsgiver indgår og vedligeholder overenskomster på alle områder, som er relevante for medlemmerne.

Som medlem af HORESTA Arbejdsgiver sikrer du ordnede vilkår til glæde for hele virksomheden.

Personaleansvar og –rådgivning
HORESTA Arbejdsgiver yder specialiseret fagbistand i ethvert tænkeligt personalemæssigt spørgsmål inden for overenskomstforhold, funktionærlovgivning, ferielovgivning, sygedag­penge, ligestilling, virksomhedsoverdragelse, erhvervsuddannelse, afskedigelse, arbejdskonflikter etc.

Juridisk bistand ved sagsførelse
Indeholdt i kontingentet hører adgang til juridisk bistand inkl. sagsførelse i ansættelsesretlige sager, dvs. fagretlige sager og sager ved domstolene om personaleforhold. Herud over bistår HORESTA Arbejdsgiver under visse betingelser med juridisk bistand i særligt principielle civilretlige sager ved de ordinære domstole. Vi hjælper dig kort sagt med alt i relation til sager med og spørgsmål om dit personale/arbejdsgiveransvar, og vi er din sparringspartner og advokat, hvis du får henvendelser fra medarbejdernes fagforeninger.

DA-Barsel
Som medlem af HORESTA Arbejdsgiver – og dermed overenskomstdækket – er virksomheden omfattet af DA-Barsel. Som medlem af DA-Barsel kan du få refusion for løn til medarbejdere på barsel. Prisen for DA-Barsel er pr. juli 2018 kr. 924 pr. fuldtidsansat månedslønnet medarbejder. Satsen reguleres løbende, for reguleringer af satser og satser for deltidsmedarbejdere se www.dabarsel.dk.

Arbejdsmiljø
På det arbejdsmiljømæssige område bistår vi med praktiske løsninger af udfordringer, problemer og forhandlinger med medarbejderne, myndighederne og andre instanser.

Økonomisk konflikterstatning
Der ydes såvel juridisk som økonomisk bistand i forbindelse med arbejdskon­flikter, så du kan søge erstatning ved strejke og lockout.

Uddannelse og elever
Din arbejdsgiverorganisation er med om bordet, når der træffes uddannelsespolitiske beslutninger, som berører branchen og medlemsvirksomhederne. Det er dermed dine behov og ønsker, der er i fokus, når der sker ændringer på uddannelsesområdet.

 


 

"For mig betyder medlemskabet af HORESTA blandt andet solid brancherettet juridisk rådgivning. Det er uanset om det er spørgsmålet om en stor erhvervslejekontrakt, eller om det måske er afslutningen på et ansættelsesforhold.”
 
Peder J. Madsen,
adm. direktør, Hotel Koldingfjord


 

”Vi vokser rigtigt hurtigt i GRØD – og vi er rigtigt glade for at have HORESTA med som partner på denne vækstrejse. Hos HORESTA får vi kompetent juridisk rådgivning, men også værdifuld sparring om andre dele af vores forretning”

Bastian Schneider
CFO i GRØD


Hvordan bliver jeg medlem?

Udfyld kontaktformular og vi vil kontakte dig. Sammen med dig finder vi det rigtige medlemskab og hjælper dig i gang.

Hvad koster et medlemsskab?

Udfyld kontaktformular eller ring på 35248051 så hjælper vi det med at beregne dit kontingent. Se PDF med kontingentsatser.

Hvordan melder jeg mig ud igen?

Udmeldelse skal ske skriftlig. Opsigelse skal ske med 6 måneders varsel til en 1. juli, medmindre virksomheden ophører eller sælges. I den situation er opsigelsesvarslet udgangen af det påbegyndte kvartal, hvori ophøret eller salget finder sted.

Skal jeg have overenskomst for at blive medlem?

Virksomheder med overenskomst kan optages i HORESTA Arbejdsgiver. Er virksomheden ikke omfattet af overenskomst kan virksomheden optages i HORESTA Brancheforening.

Skal jeg være medlem for at blive hotelklassificeret?

Klassifikationsordningen kan benyttes af alle virksomheder uden at der stilles krav om medlemskab af HORESTA. Som medlem af HORESTA opnår du en rabat på 25 procent på klassifikationsgebyret.

Hvornår gælder medlemsskabet fra?

Fra det tidspunkt som virksomheden ønsker det, dog tidligt fra den dag vi modtager din indmeldelse.

Kan min virksomhed blive medlem?

Som medlem kan optages virksomheder der driver virksomhed inden for turisme -og oplevelseserhvervet.

BLIV MEDLEM

Send os dine kontaktinformationer nedenfor, så hjælper vores medlemscenter med indmeldelsen.

KUN VIRKSOMHEDER KAN BLIVE MEDLEM.

  • Er du ansat på en virksomhed, kan vi ikke tilbyde medlemskab i HORESTA.
  • Er din virksomhed allerede medlem og ønsker du login til horesta.dk, kan dette oprettes via 'Log ind' i øverste højre hjørne.

Log ind

NYHEDSBREV
HOLD DIG OPDATERET MED NYHEDER FRA HORESTA

Venligst accepter betingelserne