En arbejdsgiver, der udbetaler løn under sygdom til medarbejderen, indtræder i medarbejderens ret til sygedagpenge fra kommunen. Hvis medarbejderen opfylder beskæftigelseskravet overfor arbejdsgiveren, opnår arbejdsgiveren ret til re...
Graviditetsbetinget sygdom

Ved graviditetsbetinget sygdom, har arbejdsgiver krav på sygedagpengerefusion fra kommunen fra første sygedag.

Arbejdsgiver skal være opmærksom på at indhente lægelig dokumentation for, at der er tale om graviditetsbetinget sygdom.

Yderligere information om graviditetsbetinget sygdom er tilgængeligt under afsnittet ”barsel”.

§ 56-aftale

Med en § 56-aftale kan en virksomhed opnå ret til refusion af sygedagpenge fra kommunen allerede fra medarbejderens første fraværsdag.

 

Aftalen indgås med medarbejderen, men kræver kommunens godkendelse og eventuelt lægelig dokumentation.

En § 56-aftale kan indgås:

  • Når medarbejderens sygdomsrisiko er væsentligt forøget på grund af en langvarig eller kronisk lidelse og fraværet på grund af lidelsen skønnes at medføre mindst 10 fraværsdage inden for 1 år,

  • Når medarbejderen skal indlægges eller behandles ambulant på sygehus eller tilsvarende behandlingsinstitution og indlæggelsen eller behandlingen var planlagt på ansættelsestidspunktet, eller

  • Når virksomheden under det bestående arbejdsforhold allerede har udbetalt sygedagpenge eller løn i 30 kalenderdage for samme lidelse inden for de seneste 12 måneder før indlæggelsen eller behandlingen.

Aftalen indgås for 2 år ad gangen.

Bliv medlem af HORESTA og få adgang til endnu mere relevant indhold og flere fordele

Log ind

NYHEDSBREV
HOLD DIG OPDATERET MED NYHEDER FRA HORESTA

Venligst accepter betingelserne