Der er desværre mange useriøse internetportaler og udgivere, der tjener penge på at sælge urentable optagelser eller annoncer i online og trykte erhvervsguider og andre registre. Sådanne annonceringer har ingen værdi, fordi udbydernes servicetjenester besøges af meget få brugere, og ofte udkommer en del af de trykte publikationer kun i et meget begrænset oplag eller - i meget grove tilfælde - udkommer eller distribueres de slet ikke.

Sådanne annoncer eller optagelser sælges ved hjælp af vildledende oplysninger, hvor det mest almindelige er at få virksomheden til at tro, at det drejer sig om fornyelse af en allerede eksisterende aftale.

I andre tilfælde sendes der blot en regning på annoncer eller optagelser, som faktisk aldrig er bestilt.

Hvis du oplever at være udsat for en "annoncehaj", og ikke ved, hvad du skal gøre, kan du kontakte HORESTA herom.

20240521 DSC09919
Erhvervsjuridisk chef
Kaare Friis Petersen