Uddannelser i branchen

Mulighederne for uddannelse er mange i hotel- og restaurationsbranchen, der findes således både erhvervsuddannelser og videregående uddannelser.

Erhvervsfaglige uddannelser

De erhvervsfaglige uddannelser dækker over kok, tjener, receptionist eller smørrebrød/cater. Læs mere om, hvad de forskellige uddannelser indeholder i materialet i boksen til højre her på siden.

Du kan også læse mere erhvervsuddannelser indenfor hotel- og restauration på Uddannelsessekretariatets hjemmeside.

Videregående uddannelser

Der findes flere videregående uddannelser målrettet branchen som sigter mod stillinger i service- og oplevelsesindustrien.

Serviceøkonom

Kort videregående uddannelse med fokus på planlægning og udvikling af service inden for turisme, hotel, restaurant, kultur- og konferencevirksomheder.

Læs mere om erhvervsakademiuddannelserne her

Business Administration and Service management

Uddannelse på bachelor- og kandidatniveau rettet specifikt mod oplevelsesbranchen.

International Hospitality Management

Professionsbacheloruddannelse (overbygning) med fokus på hotel- og restaurationsbranchens centrale fagområder: Drift, udvikling, administration og ledelse.

Læs mere her

Leisure Management

Professionsbacheloruddannelse målrettet event, turisme, hotel og restauration med fokus på projektledelse, koordination, personaleledelse, driftsledelse, forretningsudvikling mm.

Læs mere om uddannelsen her

Jobmuligheder

Branchen indeholder mange forskellige professioner, der kan føre til en både udfordrende og varierende karriere både nationalt og internationalt. Branchen er kendetegnet ved, at du i vid udstrækning kan tilrettelægge din karriere, som du ønsker og sætte din indsat efter.

 

Pia
Uddannelses- og projektchef
Pia Svane

Information om de erhvervsfaglige uddannelser