Der skelnes mellem om sygdommen er opstået inden feriens start eller under ferien.

1) Syg inden ferien starter

Hvis medarbejderen har sygemeldt sig, forinden ferien starter, har medarbejderen ikke pligt til at begynde ferien, idet sygdom er en feriehindring.

2) Syg under ferien

Hvis medarbejderen bliver syg under ferien, kan medarbejderen have krav på erstatningsferie, hvis en række betingelser er opfyldt:

  • Medarbejderen skal sygemelde sig til virksomheden. Sygedage tælles først med fra efter sygemeldingen, medmindre manglende sygemelding ikke kan bebrejdes medarbejderen (eks. medarbejderen er indlagt eller på anden måde forhindret).
  • Medarbejderen skal fremskaffe en lægeerklæring, som dokumenterer, at medarbejderen er syg. Medarbejderen skal selv betale lægeerklæringen.
  • De første 5 sygedage under ferien i et ferieår erstattes ikke (har medarbejderen ikke været hos virksomheden i hele ferieåret, reduceres sygedagene uden erstatningsmulighed forholdsmæssigt).

Feriedage efter raskmelding

Både for situation 1 og 2 beskrevet ovenfor gælder det, at medarbejderen bliver rask inden ferien er ovre. Medarbejderen har ret til efter sin raskmelding at holde den resterende del af den planlagte ferie, hvis medarbejderen giver virksomheden besked herom. Ellers skal medarbejderen ved raskmelding møde på arbejde, og ferie afholdes på et andet tidspunkt.

Se i øvrigt siden ”Overførsel/udbetaling af ferie” om overførsel og udbetaling af ferie ved feriehindring.

Dette indhold er kun synligt for medlemmer af HORESTA. Vores eksperter rådgiver vores medlemmer inden for hoteller, restauranter og turismevirksomheder om alt fra jura og fødevarer til miljø, økonomi & politik. Hvis du vil have glæde af vores viden, er du meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak.

FAQ - Den nye ferielov
Downloads

HORESTA har samlet svarene på de oftest stillede spørgsmål om den nye ferielov.

Dette indhold er kun synligt for medlemmer af HORESTA. Vores eksperter rådgiver vores medlemmer inden for hoteller, restauranter og turismevirksomheder om alt fra jura og fødevarer til miljø, økonomi & politik. Hvis du vil have glæde af vores viden, er du meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak.

Downloads for medlemmer

Medlemmer af HORESTA kan downloade relevante notater om ferie nedenfor:

 

Dette indhold er kun synligt for medlemmer af HORESTA. Vores eksperter rådgiver vores medlemmer inden for hoteller, restauranter og turismevirksomheder om alt fra jura og fødevarer til miljø, økonomi & politik. Hvis du vil have glæde af vores viden, er du meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak.

Callcenter
juridisk rådgivning

HORESTAs callcenter er åbent
Mandag - fredag kl. 08.30 - 16.00

Tlf.: +45 35 24 80 40

Mail: callcenter@horesta.dk