RET TIL FRAVÆR UNDER TVINGENDE FAMILIEMÆSSIGE ÅRSSAGER (FORCE MAJEURE SITUATIONER)

En lønmodtager har ret til fravær fra arbejdet, når tvingende familiemæssige årsager gør sig gældende i tilfælde af sygdom eller ulykke, der gør lønmodtagerens umiddelbare tilstedeværelse påtrængende nødvendig.

Akutte indlæggelser vil være et eksempel på dette.

Medarbejdere, der udnytter deres frihedsret ved en tvingende familiemæssig årsag, må ikke stilles ringere og må ikke opsiges med begrundelse i fraværet. Opsiges medarbejderen alligevel, vil denne kunne have krav på en godtgørelse.

5 DAGES OMSORGSORLOV PR. KALENDERÅR

Medarbejdere har ret til 5 dages omsorgsorlov pr. kalenderår til at yde personlig omsorg eller støtte til egne børn, forældre, ægtefælle eller partner eller en person, der bor i samme husstand som medarbejderen. Det er et krav, at den, som omsorgen ydes overfor, skal have behov for væsentlig omsorg eller støtte på grund af en alvorlig helbredsmæssig tilstand. Arbejdsgiver kan bede om lægelig dokumentation på, at der er behov for, at omsorgen bliver ydet.

Orloven afholdes uden betaling fra arbejdsgiver og kan holdes samlet eller som enkelte dage. Ubrugte orlovsdage bortfalder ved årets udgang.

Medarbejdere, der udnytter deres orlovsret, må ikke stilles ringere, og fraværet må ikke modregnes i deres anciennitet. Arbejdsgiver må ikke opsige medarbejderen på grund af, at medarbejderen har bedt om/afholdt omsorgsorlov. Opsiges medarbejderen alligevel, og det er begrundet i afholdelse af/ønske om afholdelse af omsorgsorlov, har medarbejderen krav på godtgørelse. Arbejdsgiver har pligt til at give en begrundelse, hvis medarbejderen opsiges i forlængelse med afholdelse eller en anmodning om afholdelse af omsorgsorlov.

RET TIL AT ANMODE OM FLEKSIBLE ARBEJDSORDNINGER

Medarbejdere der yder personlig omsorg til en pårørende eller en person i dennes husstand vil have ret til at anmode om at få ændret arbejdstider eller -mønster i en nærmere angiven periode. Medarbejderen skal dog minimum have 6 måneders anciennitet hos arbejdsgiveren.

Arbejdsgiveren har pligt til at overveje og besvare medarbejderens anmodning indenfor en rimelig frist.

Lønmodtageren har ret til efter den fleksible arbejdsperiode at vende tilbage til det oprindelige arbejdsmønster.

Arbejdsgiver må ikke opsige medarbejderen på grund af, at medarbejderen har bedt om/har haft en fleksibel arbejdsordning. Opsiges medarbejderen alligevel, og er det begrundet i afholdelse af/ønske om afholdelse af den fleksible arbejdsordning, har medarbejderen krav på en godtgørelse. Såfremt arbejdsgiver afskediger medarbejderen i forlængelse af, at medarbejderen har bedt om/har haft en fleksibel arbejdsordning, kan medarbejderen anmode om en begrundelse for opsigelsen.

Denne artikel kan ikke erstatte juridisk rådgivning. HORESTAs medlemmer anbefales at kontakte vores callcenter for nærmere rådgivning omkring personalejuridiske spørgsmål.

KarinaLindewald.jpg
Overenskomstchef, advokat
Karina Lindewald

Dette indhold er kun synligt for medlemmer af HORESTA. Vores eksperter rådgiver vores medlemmer inden for hoteller, restauranter og turismevirksomheder om alt fra jura og fødevarer til miljø, økonomi & politik. Hvis du vil have glæde af vores viden, er du meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak.

MERE INFO
LINKS OG BLANKETTER

Læs nærmere om DA-barsel:

http://www.dabarsel.dk/

Læs nærmere om refusionsmulighederne fra Barsel.dk:

https://indberet.virk.dk/barseldk/refusion

 

Download dokumenter:

 

Dette indhold er kun synligt for medlemmer af HORESTA. Vores eksperter rådgiver vores medlemmer inden for hoteller, restauranter og turismevirksomheder om alt fra jura og fødevarer til miljø, økonomi & politik. Hvis du vil have glæde af vores viden, er du meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak.

Callcenter
juridisk rådgivning

HORESTAs callcenter er åbent
Mandag - fredag kl. 08.30 - 16.00

Tlf.: +45 35 24 80 40

Mail: [email protected]