Lov om ansættelsesklausuler
Den 1. januar 2016 trådte lov om ansættelsesklausuler i kraft. Denne lov har erstattet de tidligere regler om konkurrencebegrænsende klausuler i ansættelseskontrakter. 

Loven gælder for alle former for ansættelsesklausuler, der er indgået efter lovens ikrafttræden. Klausuler, der var indgået før den 1. januar 2016, kunne opretholdes frem til den 1. januar 2021. Efter dette tidspunkt har klausulerne ingen gyldighed.

Ved ansættelsesklausul forstås konkurrence-, kunde- eller jobklausuler samt kombinerede klausuler.

Ifølge loven er det som udgangspunkt forbudt at indgå nye aftaler om jobklausuler. Denne type klausul kan fremadrettet alene indgås i forbindelse med vikarvirksomhed og virksomhedsoverdragelser. 

Kan alle medarbejdere pålægges en konkurrenceklausul?

Svar:                                 

Nej. En konkurrenceklausul kan alene pålægges særligt betroede medarbejdere. Medarbejderen skal desuden have været ansat hos arbejdsgiveren i mindst 6 måneder.

Er det gratis for en arbejdsgiver at pålægge sine medarbejdere konkurrence- og kundeklausuler?

Svar:                                 

Nej. Medarbejdere, som er pålægges konkurrence- og kundeklausuler, skal kompenseres herfor.

Jeg ønsker at pålægge min medarbejder både en konkurrence- og en kundeklausul. Må jeg det?

Svar:                   

Ja. En medarbejder som opfylder betingelserne, for at kunne blive pålagt henholdsvis en konkurrence- og en kundeklausul, kan pålægges begge klausuler på samme tid. Dette betegnes som en kombineret ansættelsesklausul.

Dette indhold er kun synligt for medlemmer af HORESTA. Vores eksperter rådgiver vores medlemmer inden for hoteller, restauranter og turismevirksomheder om alt fra jura og fødevarer til miljø, økonomi & politik. Hvis du vil have glæde af vores viden, er du meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak.

Callcenter
juridisk rådgivning

HORESTAs callcenter er åbent
Mandag - fredag kl. 08.30 - 16.00

Tlf.: +45 35 24 80 40

Mail: callcenter@horesta.dk