Når en medarbejder venter barn, er det vigtigt at være opmærksom på de regler der gælder om medarbejderens ret til fravær, medarbejderens evt. ret til løn under orlov og den særlige beskyttelse mod opsigelse, der vil træde i kraft. E...
Har en mandlig medarbejder krav på at afholde barselsorlov?

Svar:

En mandlig medarbejder har ret til at afholde 2 ugers fædreorlov og 32 ugers forældreorlov. Om han har ret til løn under orloven afhænger af, om han er funktionær eller overenskomstdækket medarbejder.

Kan en gravid medarbejder opsiges med begrundelsen, at virksomheden vil undgå at betale barselsløn?

Svar:

Nej, medarbejderen er særlig beskyttet mod opsigelse som følge af graviditet. Virksomheden risikerer at skulle betale en godtgørelse til medarbejderen, der udmåles efter de konkrete omstændigheder.

Skal en virksomhed betale løn under fravær i forbindelse med graviditetsundersøgelser?

Svar:

Medarbejderen har i udgangspunktet ikke krav på løn under fravær på grund af graviditetsundersøgelser, medmindre andet er aftalt. Virksomheden skal dog betale dagpenge for den tid, hvor medarbejderen er fraværende på grund af graviditetsundersøgelserne.

Bliv medlem af HORESTA og få adgang til endnu mere relevant indhold og flere fordele

Log ind

NYHEDSBREV
HOLD DIG OPDATERET MED NYHEDER FRA HORESTA

Venligst accepter betingelserne