Når en medarbejder venter barn, er det vigtigt at være opmærksom på de regler der gælder om medarbejderens ret til fravær, medarbejderens evt. ret til løn under orlov og den særlige beskyttelse mod opsigelse, der vil træde i kraft. E...
Har en mandlig medarbejder krav på at afholde barselsorlov?

Svar:

En mandlig medarbejder har ret til at afholde 2 ugers fædreorlov og 32 ugers forældreorlov. Om han har ret til løn under orloven afhænger af, om han er funktionær eller overenskomstdækket medarbejder.

Kan en gravid medarbejder opsiges med begrundelsen, at virksomheden vil undgå at betale løn under barsel?

Svar:

Nej, medarbejderen er særlig beskyttet mod opsigelse som følge af graviditet. Virksomheden risikerer at skulle betale en godtgørelse til medarbejderen, der udmåles efter de konkrete omstændigheder.

Skal en virksomhed betale løn under fravær i forbindelse med graviditetsundersøgelser?

Svar:

Medarbejderen har i udgangspunktet ikke krav på løn under fravær på grund af graviditetsundersøgelser, medmindre andet er aftalt. Virksomheden skal dog betale dagpenge for den tid, hvor medarbejderen er fraværende på grund af graviditetsundersøgelserne.

Indholdet på denne side er kun synligt for medlemmer af HORESTA. Vores eksperter rådgiver vores medlemmer inden for hoteller, restauranter og turismevirksomheder om alt fra jura og fødevarer til miljø, økonomi & politik. Hvis du vil have glæde af vores viden, er du meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak.

Log ind

NYHEDSBREV
HOLD DIG OPDATERET MED NYHEDER FRA HORESTA

Venligst accepter betingelserne