Der blev i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i foråret 2023 aftalt nye regler og anbefalinger for natarbejde, som træder i kraft den 1. marts 2024. Reglerne gælder for alle overenskomstansatte.

Baggrunden for de nye regler er Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljøs (NFA) seneste anbefalinger om natarbejde, som viser, at det er forbundet med en betydelig sundhedsmæssig risiko, at have natarbejde. Derfor har NFA udsendt følgende anbefalinger for medarbejdere med natarbejde: 

  • Højest tre nattevagter i træk
  • Mindst 11 timer mellem to vagter 
  • Højest ni timers varighed pr. vagt. 

Hvis virksomheden lever op til anbefalingerne, er der ingen ændringer i forhold til nuværende regler.  

Hvis virksomheden vurderer, at man ikke lever op til anbefalingerne, skal man fra 1. marts 2024 i stedet sætte følgende aktiviteter i gang: 

  • Virksomheden skal tilbyde årlig helbredskontrol til alle natarbejdere. Det er obligatorisk for natarbejderen at gennemføre helbredskontrollen mindst hvert andet år  
  • For natarbejdere på 50+ år anvendes der en udvidet helbredskontrol
  • Der skal gennemføres en årlig APV, der er særligt rettet mod natarbejde 

Særligt for gravide: Én nattevagt om ugen 
Fra 1. marts 2024 må gravide maksimalt have én nattevagt om ugen. Når virksomheden bliver bekendt med, at en medarbejder er gravid, skal virksomheden derfor hurtigst muligt og senest efter to uger, omlægge medarbejderens arbejdstid eller overføre medarbejderen til andre arbejdsopgaver, så den gravide højest har én nattevagt om ugen. 

Definitionen af natarbejde fremgår af protokollat 14 om natarbejde og helbredskontrol.

Medarbejdere udfører natarbejde når de i dagligt arbejder mere end tre timer i natperioden fra klokken 23:00 til 06:00.

Færdigredigerede
overenskomster 2023-2025

Herunder offentliggøres overenskomsterne i takt med at de endelige versioner bliver godkendt.  

LØNBILAG
Satsreguleringer for OK2023

Download herunder de nye oversigter over satsreguleringer med virkning fra 1. marts 2023: