Kontantreglen

Hoteller og restauranter er efter ’Lov om betalinger’ pålagt at modtage kontanter i tidsrummet kl. 06-22. Som led i den generelle digitalisering af samfundet ønsker HORESTA, at branchen får mulighed for at fravælge kontanter. Baggrunden for forslaget handler om sikkerhed, gennemsigtighed, ressourcer, digitalisering og ændret forbrugeradfærd. Læs mere om HORESTAs forslag om at give hoteller og restauranter mulighed for at fravælge kontanter.

Vi ♥ udeservering

Udeservering er med til at skabe et levende bybillede, og beboere og besøgende nyder at spise under åben himmel, når det danske vejr tillader det. Desværre har Teknik- og Miljøudvalget i Københavns Kommune sendt et forslag til et nyt administrationsgrundlag for udeservering i høring, som betyder, at udeserveringen skal lukke kl. 22 fra søndag til torsdag i det meste af København. I HORESTA kæmper vi for at redde udeserveringen i København, da vi ønsker en levende hovedstad til glæde for københavnere og turister. Læs mere om HORESTAs indsatser, og om hvordan du kan deltage i kampen mod lukning af udeserveringen i København.

Andre mærkesager

hotel14.gif
Mangel på arbejdskraft

Hotel- og restaurationsbranchen er helt afhængig af dygtige medarbejdere. Erhvervet er allerede en vækst- og beskæftigelsesmotor, men der er potentiale for meget mere. Et potentiale, som for nuværende ikke kan indfries pga. mangel på arbejdskraft. Derfor skal vi have en arbejdsmarkedspolitik, som sikrer mere arbejdskraft til erhvervet – både indenlandsk og international.

Læs mere om HORESTAs konkrete forslag her.

Hospitalitycareer 2 Web
Erhvervsuddannelser

Erhvervsskolerne spiller en vigtig rolle i at uddanne faglærte til forskellige brancher, herunder hotel- og restaurationsbranchen. Desværre er optagelsestallene på hotel- og restaurationsuddannelserne hastigt nedadgående. Denne tendens er stærkt bekymrende, da manglen på elever vil resultere i flaskehalse ift. fremtidens faglærte arbejdskraft og true branchens evne til at kunne levere de oplevelser, vi som land er kendt for.

Antallet af faglærte skal øges – læs mere om hvordan.

Tourist5.jpg
Turisme

Turisme er en vigtig dansk styrkeposition, som har stor betydning for vækst og beskæftigelse i det meste af landet. Danmark ligger i dag i benhård konkurrence med vores nordeuropæiske naboer om tiltrækning af turister. Derfor er det afgørende, at vi fokuserer indsatsen på at få turisterne til Danmark og på at få ryddet ud i de benspænd, som hæmmer branchen og dens internationale konkurrenceevne.

Læs mere om HORESTAs forslag her.