Grov misligholdelse af ansættelsesforholdet kan berettige til bortvisning.

Bortvisningsgrunde

Eksempler på bortvisningsgrunde kan efter omstændighederne være:

  • Alle former for ulovlig berigelse (tyveri, underslæb og bedrageri)
  • Ulovlig udeblivelse/fravær
  • Lydighedsnægtelse/arbejdsvægring
  • Grov illoyalitet overfor arbejdsgiveren
  • Konkurrerende virksomhed
  • Vold
  • Overtrædelser af påbud, som på forhånd er meddelt medarbejderen, eksempelvis alkoholforbud angivet i personalehåndbog eller lignende.

I nogle tilfælde vil en bortvisning forudsætte, at medarbejderen har modtaget en forudgående advarsel om, at en fortsættelse af adfærden eller gentagelse vil medføre en bortvisning.

I andre tilfælde kan der være tale om en så grov misligholdelse, at der umiddelbart kan skrides til en bortvisning. Det gælder for eksempel, hvis medarbejderen har begået berigelseskriminalitet over for virksomheden.

I alle tilfælde er det vigtigt, at virksomheden kan dokumentere, at medarbejderen har begået en grov misligholdelse af ansættelsesforholdet.

Bortvisningen skal ske i umiddelbar tilknytning til misligholdelsen ellers fortabes retten.

Konsekvenser

Bortvisning betyder, at ansættelsesforholdet afsluttes med øjeblikkelig virkning, hvorfor lønudbetaling, samtlige lønaccessorier og øvrige forpligtelser stopper pr. bortvisningsdagen.

Hvis bortvisningen ikke er berettiget, vil virksomheden kunne blive pålagt betaling af erstatning for løn og feriepenge svarende til medarbejderens opsigelsesvarsel. Hertil kommer en godtgørelse for usaglig opsigelse, hvis det vurderes, at arbejdsgiveren heller ikke i den givne situation havde rimelig grund til at opsige medarbejderen med normalt varsel.

Dette indhold er kun synligt for medlemmer af HORESTA. Vores eksperter rådgiver vores medlemmer inden for hoteller, restauranter og turismevirksomheder om alt fra jura og fødevarer til miljø, økonomi & politik. Hvis du vil have glæde af vores viden, er du meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak.

Callcenter
juridisk rådgivning

HORESTAs callcenter er åbent
Mandag - fredag kl. 08.30 - 16.00

Tlf.: +45 35 24 80 40

Mail: [email protected]