Udover, at man som arbejdsgiver selv er berørt over at miste en medarbejder, skal man også tage drage omsorg for de tilbageværende kollegaer. Hvordan man som arbejdsgiver yder psykisk bistand, kan I læse mere om under arbejdsmiljø.

I forhold til ansættelsesforholdet og løn anses medarbejderens ansættelsesforhold som ophørt på dødsdagen. Det betyder, at den afdødes løn skal gøres op pr. den dag.

Der skal udarbejdes en oversigt over optjent løn, feriepenge m.v. på samme måde som ved en almindelig fratræden. Det samlede beløb må ikke udbetales til pårørende, men skal udbetales til dødsboet. I skal henvende jer til den afdøde medarbejders retskreds for at få nærmere informationer om, hvor beløbet skal udbetales.

Der kan være særlige regler i overenskomster eller i selve ansættelsesaftalen om efterløn eller efterindtægt. Efterløn er et beløb, som arbejdsgiver skal udbetale til de efterlevende i et antal måneder efter dødsfaldet.

Der findes ikke en regel om efterløn i hovedoverenskomsten.

Funktionærer
Funktionærers efterladte er særligt beskyttet og den afdødes ægtefælle eller børn under 18 år har ifølge funktionærloven ret til et beløb svarende til:

  • Én månedsløn ved ét års ansættelse
  • To måneders løn ved to års ansættelse
  • 12 måneders løn ved tre års ansættelse

Retten gælder enten ægtefæller eller børn, men ægtefællen har førsteret. Efterlønnen skal udbetales uden om boet og er skattepligtig indkomst for modtageren.

Det er en betingelse for retten til efterløn, at medarbejderen var ansat på selve dødsdagen. Retten til efterløn består, uanset om medarbejderen var i opsagt stilling på dødsdagen, og også selvom medarbejderen ville være stoppet inden for de maksimale tre måneder.

Efterlønnen beregnes som et beløb, der svarer til medarbejderens løn i efterlønsperioden. Lønnen omfatter den faste løn med tillæg, herunder arbejdsgiverens pensionsbidrag, værdi af fri bil, mobiltelefon og andre løndele, bonus og lignende. Der skal ikke betales feriepenge og pensionsbidrag af efterlønnen, hverken til afdødes bo eller modtageren af efterlønnen.

Vivi Nedergaard Lambert
Advokatfuldmægtig
Vivi Nedergaard Lambert

Dette indhold er kun synligt for medlemmer af HORESTA. Vores eksperter rådgiver vores medlemmer inden for hoteller, restauranter og turismevirksomheder om alt fra jura og fødevarer til miljø, økonomi & politik. Hvis du vil have glæde af vores viden, er du meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak.

Callcenter
juridisk rådgivning

HORESTAs callcenter er åbent
Mandag - fredag kl. 08.30 - 16.00

Tlf.: +45 35 24 80 40

Mail: [email protected]