De 13 uger som henholdsvis mor og far/medmor får kan ikke gives til den anden forældre, men kan efter omstændighederne overdrages til sociale forældre og næstestående familiemedlemmer efter reglerne om overtagelse, der trådte i kraft ved årsskiftet.

Hidtil har det været muligt for forældre, som får tre eller flere børn ved samme fødsel at modtage 26 ugers ekstra orlov med barselsdagpenge til deling mellem sig. Fra 1. maj vil orlovsretten blive den samme som for tvillingeforældrene.

Du har som arbejdsgiver ikke pligt til at betale løn under de ekstra 13 ugers orlov, med mindre der er aftalt en sådan ret i overenskomsten, personalehåndbogen, barselspolitikken, individuelt med medarbejderen eller lignende.

Ingen af HORESTAs overenskomster giver ret til betaling under de ekstra 13 ugers orlov ved fødsel af to eller flere bør ved samme fødsel.

Medlemmer er altid velkomne til at kontakte HORESTAs juridiske callcenter for rådgivning omkring barsel.

Se også

Log ind