For at kunne servere stærke drikke kræves en alkoholbevilling. Alkoholbevilling udstedes af bevillingsnævnet eller kommunalbestyrelsen. Bevilling gives til et bestemt forretningssted og gælder for et tidsrum af maksimum otte år. Oftest begrænses alkoholbevillingen til at gælde for to år.

Anmodning om alkoholbevilling indgives til politimesteren på forretningsstedet. Der er ikke noget gebyr for alkoholbevilling.

KUVERTAFGIFT

På virksomheder, der har en alkoholbevilling, kan gæsterne selv medbringe drikkevarer – også stærke drikke til eget forbrug. Det er dig som bevillingshaver, der bestemmer, om gæstens ønske herom skal efterkommes.

Læs de nærmere regler herom, og hvilken kuvertafgift du kan kræve, i notatet i den blå boks her på siden.

LÆS MERE OM

20240521 DSC09919
Erhvervsjuridisk chef
Kaare Friis Petersen

Download materiale

Dette indhold er kun synligt for medlemmer af HORESTA. Vores eksperter rådgiver vores medlemmer inden for hoteller, restauranter og turismevirksomheder om alt fra jura og fødevarer til miljø, økonomi & politik. Hvis du vil have glæde af vores viden, er du meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak.

Callcenter
juridisk rådgivning

HORESTAs callcenter er åbent
Mandag - fredag kl. 08.30 - 16.00

Tlf.: +45 35 24 80 40

Mail: [email protected]