Alle nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdslederrepræsentanter skal gennemføre en lovpligtig arbejdsmiljøuddannelse. Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse varer 22 timer, og skal gennemføres indenfor de første 3 måneder efter at medlemmerne er valgt eller udpeget. Som noget nyt i 2022 kan den grundlæggende arbejdsmiljøuddannelse gennemføres 100 % online.

HORESTA samarbejder med DA om udbud af arbejdsmiljøkurser. Information om kurserne kan findes på www.dakurser.dk.

Supplerende uddannelse
Herudover skal arbejdsgiveren tilbyde både arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere løbende yderligere arbejdsmiljøuddannelse. Allerede indenfor det første år skal medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen have tilbudt to dages supplerende uddannelse. Og hvert af de efterfølgende år skal arbejdsgiveren tilbyde uddannelse svarende til 1½ dags varighed til medlemmerne. Det er op til det enkelte medlem af arbejdsmiljøorganisationen, om man vil takke ja til tilbuddet om uddannelse.

Der er mange forskellige muligheder for valg af kurser, når man skal tilbyde medlemmerne den supplerende uddannelse. Formålet skal blot være at sikre, at medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen får den nødvendige opdatering af deres kompetencer, så de kan løfte deres opgaver i arbejdsmiljøorganisationen. 

Arbejdsgiveren afholder udgifter, der er forbundet med deltagelsen i arbejdsmiljøuddannelsen og dækker tab af indtægter for arbejdsmiljøorganisationens medlemmer. Det er også muligt at lave virksomhedskurser, hvis man er en større virksomhed med mange arbejdsmiljørepræsentanter. 

Tidligere var det et krav, at arbejdsgiveren skulle sørge for, at der ud fra virksomhedens arbejdsmiljøbehov hvert år blev udarbejdet en kompetenceudviklingsplan for den supplerende uddannelse. I 2022 er kravet bortfaldet.

Det er muligt at søge om midler i kompetencefonden til de arbejdsmiljøkurser, der ikke er lovpligtige.

 

Bemærk venligst, at ovennævnte ikke er og ikke kan erstatte juridisk rådgivning. Medlemsvirksomheder anbefales at kontakte HORESTA´s juridiske afdeling for yderligere rådgivning på tlf. 35 24 80 40.

 

Dette indhold er kun synligt for medlemmer af HORESTA. Vores eksperter rådgiver vores medlemmer inden for hoteller, restauranter og turismevirksomheder om alt fra jura og fødevarer til miljø, økonomi & politik. Hvis du vil have glæde af vores viden, er du meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak.

Dette indhold er kun synligt for medlemmer af HORESTA. Vores eksperter rådgiver vores medlemmer inden for hoteller, restauranter og turismevirksomheder om alt fra jura og fødevarer til miljø, økonomi & politik. Hvis du vil have glæde af vores viden, er du meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak.

Callcenter
juridisk rådgivning

HORESTAs callcenter er åbent
Mandag - fredag kl. 08.30 - 16.00

Tlf.: +45 35 24 80 40

Mail: [email protected]