I forbindelse med en opsigelsessituation, enten fra virksomhedens eller medarbejderens side, kan parterne som et alternativ til en opsigelse, vælge at aftale vilkårene for fratrædelsen i en gensidig fratrædelsesaftale, som begge parter underskriver.

Det følger af flere lovregler, herunder funktionærloven, at disse ikke kan fraviges til ugunst for medarbejderen, hvorfor der skal tages højde for dette i aftalen.

HORESTA yder rådgivning om fratrædelsesaftaler, og tilbyder hjælp til selve udarbejdelsen af fratrædelsesaftalen.

Fratrædelsesgodtgørelse

Overenskomstdækkede medarbejdere med 3, 6 eller 8 års anciennitet, er berettigede til en fratrædelsesgodtgørelse, hvis opsigelsen sker uden medarbejderens egen skyld.

  • Efter 3 års ansættelse udgør godtgørelsen kr. 2.500
  • Efter 6 års ansættelse udgør godtgørelsen kr. 5.000
  • Efter 8 års ansættelse udgør godtgørelsen kr. 7.500

Godtgørelsen oppebæres dog ikke, hvis medarbejderen har fået nyt job, er funktionær, modtager folke- eller førtidspension eller på anden måde er bedre stillet end efter overenskomstens regler.

Funktionærer med 12 eller 17 års anciennitet, er berettigede til en godtgørelse efter funktionærlovens § 2a.

  • Efter 12 års ansættelse udgør godtgørelsen et beløb svarende til 1 månedsløn.
  • Efter 17 års ansættelse udgør godtgørelsen et beløb svarende til 3 måneders løn

Dette indhold er kun synligt for medlemmer af HORESTA. Vores eksperter rådgiver vores medlemmer inden for hoteller, restauranter og turismevirksomheder om alt fra jura og fødevarer til miljø, økonomi & politik. Hvis du vil have glæde af vores viden, er du meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak.

Callcenter
juridisk rådgivning

HORESTAs callcenter er åbent
Mandag - fredag kl. 08.30 - 16.00

Tlf.: +45 35 24 80 40

Mail: [email protected]