Der er mange aktører i turistbranchen, som har fokus på grøn og bæredygtig turisme. Desuden foreslår mange at brande Danmark, som en bæredygtig og grøn nation. For en del kunder i turistbranchen er det en forudsætning eller vægter positivt, hvis din virksomhed har en grøn profil – især hos erhvervskunder.

Men hvordan holder vi gang i den grønne dagsorden. Og hvordan kommer din virksomhed videre med den grønne indsats? Det kan HORESTA hjælpe med i form af forskellige værktøjer, rådgivning og sparring. Det gælder både, hvis din virksomhed lige er startet eller har været i gang længe.

Samtidig holder vi dig orienteret om den grønne dagsorden og inspiration fra andre af branchens virksomheder via HORESTA og Green Keys nyhedsbreve, magasinet VISITOR og www.facebook.com/GreenTourism.dk

Grøn markedsføring

Hvis din virksomhed skal i gang med at promovere virksomhedens bæredygtige eller grønne indsats, kan det være en god ide at kigge på Forbrugerombudsmanden vejledning om miljø og etisk markedsføring. Du kan læse nedenfor og få råd ved at henvende dig til HORESTA.

Forbrugerombudsmandens vejledning om miljø og etisk markedsføring 
I januar 2011 udgav Forbrugerombudsmanden en vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande i markedsføringen, som blev opdateret i 2014. Den indeholder regler for grøn markedsføring, som skal sikre korrekt information og markedsføring af virksomheders miljøindsats. Reglerne har betydning for HORESTA medlemmer, som ønsker at kommunikere deres miljømæssige-, etiske eller CSR indsats. 

Formålet med vejledningen er at beskytte forbrugerne mod vildledning og uetisk markedsføring samt understøtte en relevant og troværdig information til gavn for forbrugerne. Vejledningen skal medvirke til at sikre reel og loyal konkurrence mellem de erhvervsdrivende og således gøre det lettere for erhvervsdrivende at markedsføre en positiv indsats for miljøet og modvirke forsøg på grønvask af egne produkter. 

Vejledningen er ikke udtømmende og i sidste ende beror overholdelsen af markedsføringsloven på en konkret vurdering og et helhedsindtryk.

Vejledningen tager udgangspunkt i markedsføringsloven, men evt. særlovgivning i branchen skal også overholdes. Det er den erhvervsdrivende, der har markedsført sig, som er ansvarlig for, at markedsføringsloven overholdes, men en tredjemand, herunder reklamebureau, redaktør el.lign., der har medvirket fx ved udformning af annonce eller rådgivning kan blive medansvarlige. 

Se anprisning af økologi

Mere bæredygtighed

HORESTA hjælper dig med at holde dig orienteret om den grønne og bæredygtige dagsorden.

Du kan løbende læse nyheder og få inspiration fra andre i branchen med HORESTA daglige nyhedsbrev og på www.horesta.dk. Du kan også læse branchens magasin VISITOR, KeyNews/GREETS NEWS, som udsendes ca. 10 gange om året og på www.greenkey.dk eller www.greets.dk.

www.facebook.com/GreenTourism.dk

På Facebook er der fokus på bæredygtig turisme i Danmark på Facebook-siden GreenTourism.dk. Siden giver løbende bud på og råd om, hvordan du bliver endnu bedre til at passe på miljøet og naturen.