Medarbejdere, der er omfattet af HORESTAs overenskomster, har udover almindelig ferie også ret til 5 feriefridage (efter optjening).

I henhold til hovedoverenskomsten mellem HORESTA og 3F optjenes feriefridage løbende, således at en medarbejder har ret til 1 feriefridag efter 3 måneders ansættelse, 4 feriefridage efter 6 måneders ansættelse og 5 feriefridage efter 9 måneders ansættelse.

Feriefridagene tildeles og afvikles i perioden 1. maj – 30. april. Hvis en medarbejder har opnået minimum 9 måneders anciennitet den 1. maj, har medarbejderen ret til 5 nye feriefridage den 1. maj til brug i perioden 1. maj – 30. april året efter. Herefter tildeles medarbejderen 5 nye feriefridage hvert år den 1. maj.

PLACERING OG AFHOLDELSE AF FERIEFRIDAGE

Feriefridagene placeres efter aftale mellem medarbejderen og dig under hensyntagen til, såvel medarbejderens ønsker, som jeres driftsmæssige behov.

Feriefridagene skal som udgangspunkt gives i hele dage, men de omregnes til timer. For en fuldtidsansat medarbejder udgør 1 feriefridag således 7,4 timer. 5 feriefridage udgør dermed 37 timer. Omregningen til timer betyder, at en feriefridag kan afholdes, uanset om medarbejderen er vagtplaneret til flere eller færre timer end 7,4 den pågældende dag. Det betyder også, at 37 feriefridagstimer i praksis kan ende med at udgøre mere eller mindre end 5 feriefridage, alt afhængig af hvor lange vagter feriefridagene placeres på.

For en deltidsansat medarbejder udgør 1 feriefridag et timetal svarende til medarbejderens gennemsnitlige timetal over de sidste 13 uger forud for feriefridagens afholdelse.

UDBETALING AF KOMPENSATION

Hvis feriefridagene ikke holdes fx i forbindelse med fratrædelse, skal de kompenseres økonomisk. Du kan læse mere om kompensationen i HORESTAs notat om feriefridage.

INGEN OVERENSKOMST

Medarbejdere, der ikke er overenskomstansatte, har ikke ret til feriefridage, med mindre det er aftalt i medarbejderens ansættelseskontrakt, i et personalecirkulære eller lignende.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at der ikke findes alment gældende regler for optjening og afvikling af feriefridage for ikke-overenskomstansatte, da feriefridage ikke er omfattet af ferieloven. Det er derfor vigtigt at fastlægge klare vilkår for, hvad der gælder om feriefridage.

 

Dette indhold er kun synligt for medlemmer af HORESTA. Vores eksperter rådgiver vores medlemmer inden for hoteller, restauranter og turismevirksomheder om alt fra jura og fødevarer til miljø, økonomi & politik. Hvis du vil have glæde af vores viden, er du meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak.

FAQ - Den nye ferielov
Downloads

HORESTA har samlet svarene på de oftest stillede spørgsmål om den nye ferielov.

Dette indhold er kun synligt for medlemmer af HORESTA. Vores eksperter rådgiver vores medlemmer inden for hoteller, restauranter og turismevirksomheder om alt fra jura og fødevarer til miljø, økonomi & politik. Hvis du vil have glæde af vores viden, er du meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak.

Downloads for medlemmer

Medlemmer af HORESTA kan downloade relevante notater om ferie nedenfor:

 

Dette indhold er kun synligt for medlemmer af HORESTA. Vores eksperter rådgiver vores medlemmer inden for hoteller, restauranter og turismevirksomheder om alt fra jura og fødevarer til miljø, økonomi & politik. Hvis du vil have glæde af vores viden, er du meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak.

Callcenter
juridisk rådgivning

HORESTAs callcenter er åbent
Mandag - fredag kl. 08.30 - 16.00

Tlf.: +45 35 24 80 40

Mail: [email protected]