Hotel- og restaurationsbranchen er helt afhængig af dygtige medarbejdere. Erhvervet er allerede en vækst- og beskæftigelsesmotor, men der er potentiale for meget mere. Et potentiale, som for nuværende ikke kan indfries pga. mangel på arbejdskraft. Derfor skal vi have en arbejdsmarkedspolitik, som sikrer mere arbejdskraft til erhvervet – både indenlandsk og international.

Landet over leder restauranter og hoteller uden held efter mere arbejdskraft. Alene i andet halvår af 2022 var der 10.700 forgæves rekrutteringer i hotel- og restaurationsbranchen.

Derfor er det positivt, at et flertal i Folketinget midlertidigt har valgt at sænke beløbsgrænsen til 375.000 kr., så det bliver lettere at rekruttere uden for EU. Det glæder os ligeledes, at flertallet bag finansloven for 2023 har besluttet at hæve personfradraget for unge under 18 år, så unge har mulighed for at tjene mere ved siden af deres skolegang. Det er positive skridt, men desværre ikke nok.

Derfor arbejder HORESTA for, at:

  • Beløbsgrænsen sænkes permanent
  • Formodningsreglen fjernes
  • Positivlisten justeres og udvides
  • Sagsbehandlingen i SIRI gøres kortere

Maria Olafsson 147X200
Politisk chef
Maria Olafsson