Erhvervsskolerne spiller en vigtig rolle i at uddanne faglærte til forskellige brancher, herunder hotel- og restaurationsbranchen. Desværre er optagelsestallene på hotel- og restaurationsuddannelserne hastigt nedadgående. Denne tendens er stærkt bekymrende, da manglen på elever vil resultere i flaskehalse ift. fremtidens faglærte arbejdskraft og true branchens evne til at kunne levere de oplevelser, vi som land er kendt for. Vi står f.eks. til at mangle 9000 madprofessionelle i 2030. Det er en udvikling, som skal vendes én gang for alle.

Derfor arbejder HORESTA for:

 1. Bedre mulighed for uddannelse for personer med erhvervserfaring.
  Alderskravet for EUV1 skal sættes ned til 20 år, og det skal være lettere at veksle brancheerfaring til et svendebrev. Det vil bidrage til at tiltrække flere, der ønsker at opkvalificere sig eller skifte karriere.

 2. Flere investeringer i tidssvarende faciliteter på erhvervsuddannelserne.
  Det er vigtigt, at uddannelserne er attraktive, og at de kan tilbyde moderne og relevante undervisningsfaciliteter, som ligner dem, eleverne møder i erhvervet.

 3. Bedre branding af erhvervsuddannelserne.
  Alt for længe har erhvervsuddannelser lidt under fortællingen om, at disse uddannelser fører til nedslidende job og dårlige arbejdsmiljøer. Vi mener, at uddannelserne bør brandes bedre, så de unge får øjnene op for de mange karrieremuligheder, der er inden for erhvervsuddannelserne. Vi skal fortælle historien om, hvordan erhvervsuddannelserne kan føre til spændende og godt betalte job, og hvordan de kan åbne døren til en lang række karriereveje.

 4. Åbne for flere engelsksprogede studerende og sikre større faglige miljøer.
  på uddannelserne for at gøre dem mere attraktive, reducere sprogbarrierer og kunne favne flere internationale studerende på linje med fx universitetsuddannelserne. Vi har brug for at kunne tiltrække morgendagens gastronomiske stjerner til vores uddannelser for at kunne fastholde Danmarks internationale styrkeposition som gastronomisk supermagt.

Pia
Uddannelses- og projektchef
Pia Svane