HORESTA har sammen med Norsk Elkraft Danmark A/S udviklet en el-aftale til hotel- og restauranterhvervet. Ved en uforpligtende snak med Norsk Elkraft Danmark A/S kan du høre, om der er penge at spare ved at skifte el-leverandør

Der kan vælges mellem 3 produkter:
 • Elkraft Flex
  Et produkt der er udarbejdet i samarbejde med HORESTA, og specifikt rettet mod hotel- og restaurantbranchen.

  Via en kombination af et variabelt og et fast indhold opnår produktet en balanceret risikoprofil. Den variable del udgøres af spotpriserne (time til time priserne som de fastsættes på el-børsen). Med hensyntagen til de forventede spotpriser sikres en del af volumen henover året til en fastpris. På dette produkt er der 100% volumenfleksibilitet.

 • Elkraft Fastpris
  Dette produkt afregner en helt fast el-pris, som er uafhængig af den fremtidige markedsudvikling, spotpriser m.m. Dette produkt er for dig, der ønsker 100% sikkerhed for el-prisen og vil undgå overraskelser. Dog afskærer man sig samtidig fra eventuelle fald i markedsprisen.

 • Elkraft Spotpris
  Den pris du som kunde faktureres beregnes som summen af prisen i hver time (spotprisen + det aftalte dækningsbidrag) måneden igennem ganget med kWh-forbruget i samme time. Som elhandelsselskab får Norsk Elkraft oplysningerne om forbruget fra netselskabet og oplysningerne om spotprisen fra børsen. På dette produkt er der 100% volumenfleksibilitet.

Følgende CO2-neutralt produkt kan med fordel tilvælges:

 • Grøn Strøm
  Et produkt tiltænkt virksomheden med ønsket om en markant grøn profil. For en merpris på 2,5 øre/kWh sikres vished for, at den mængde el der årligt forbruges modsvares af produktionen på et CO2 neutralt kraftværk.

Sådan får du et konkret tilbud

Ønsker du at høre mere om mulighederne samt få et konkret tilbud på netop din virksomhed hos Norsk Elkraft Danmark A/S.

Vedhæft kopi af seneste el-afregning og mail den til Norsk Elkraft Danmark A/S, så bliver du hurtig kontakte med besparelsen for din virksomhed.

Mail til:

Mikael Bach
Kæde-/Brancheansvarlig
Email:
mba@norskelkraft.dk

Norsk Elkraft Danmark A/S
Turbinevej 13 
2860 Søborg

Tlf.: +45 69121890
Direkte: +45 69121890
Mobil: +45 27738426


www.norskelkraft.dk

 

 

 

20240530 DSC00357
Medlemschef
Nadeem Wasi

20240524 DSC00095
Klassifikationschef / Chefkonsulent medlemscenter
Jan Fischer