Bonus, tantieme eller gratiale er ydelser, som medarbejderen kan modtage ud over den normale aflønning. Sådan incitamentsaflønning kan være en vigtig motivationsfaktor, der har til formål at sikre større effektivitet hos medarbejdern...
Skal der beregnes feriegodtgørelse og ferietillæg af bonus?

En kontant bonus indgår i beregningen af feriegodtgørelse i optjeningsåret – også selvom den først udbetales i det efterfølgende år.

Skal medarbejderen have udleveret bonusordningen på skrift?

Ja, medarbejderen skal som udgangspunkt modtage et tillæg til sin kontrakt med bonusordningen senest 1 måned efter, at bonusordningen træder i kraft. Hvis der sker ændringer i bonusaftalen efterfølgende, skal der udleveres et nyt kontrakttillæg til medarbejderen senest 1 måned efter, at ændringerne træder i kraft.

Kan virksomheden frit ændre en eksisterende bonusaftale?

Det vil ofte udgøre en væsentlig stillingsændring at forringe vilkår i en bonusaftale.

Da en medarbejder kan betragte en væsentlig vilkårsændring som en opsigelse, bør en virksomhed udvise en høj grad af påpasselighed, før der ændres i en bonusaftale.

Bliv medlem af HORESTA og få adgang til endnu mere relevant indhold og flere fordele

Log ind

NYHEDSBREV
HOLD DIG OPDATERET MED NYHEDER FRA HORESTA

Venligst accepter betingelserne