Ved opsigelse skal virksomheden tage stilling til, om den opsagte medarbejder skal arbejde, suspenderes eller fritstilles i opsigelsesperioden.

Hvis ikke andet aftales, skal medarbejderen møde på arbejde på sædvanlig vis i opsigelsesperioden. Såfremt virksomheden ikke ønsker at medarbejderen møder på arbejde hver dag, kan virksomheden vælge at suspendere eller fritstille medarbejderen. 

Fritstilling

En fritstilling har følgende konsekvenser:

Medarbejderens arbejds-/rådighedsforpligtelse ophører. Virksomheden kan ikke efterfølgende kalde medarbejderen tilbage på arbejde.

I fritstillingsperioden, vil medarbejderen som udgangspunkt have krav på den sædvanlige løn. Medarbejderen har både ret, og pligt, til hurtigst muligt at påtage sig et nyt arbejde (tabsbegrænsningspligt). Virksomheden kan kræve dokumentation for, at tabsbegrænsningspligten er opfyldt.

Medarbejderen må dog ikke tage ny beskæftigelse i en konkurrerende virksomhed eller opstarte egen konkurrerende virksomhed i fritstillingsperioden

Funktionærer har ubetinget krav på løn i 3 måneder (medmindre opsigelsesvarslet er kortere), selvom medarbejderen får andet (ikke-konkurrerende) arbejde. Herudover har arbejdsgiver mulighed for at modregne i anden lønindtægt.

For så vidt angår overenskomstansatte medarbejdere, som ikke er funktionærer, kan der modregnes i anden lønindtægt, når medarbejderen har fået ny beskæftigelse.

Suspension

En suspension betyder, at medarbejderen hjemsendes, men fortsat står til rådighed og skal møde på arbejde, hvis arbejdsgiveren anmoder om det. Suspension forudsætter et reelt behov for, at medarbejderen fortsat står til rådighed.

Ved en suspension har medarbejderen krav på løn i hele opsigelsesperioden. Medarbejderen kan som udgangspunkt tage andet arbejde (dog ikke i konkurrerende virksomhed), under forudsætning af, at medarbejderen fortsat kan opfylde rådighedsforpligtelsen over for sin gamle arbejdsplads.

Hvis medarbejderen senere fritstilles, kan der efter reglerne om fritstilling foretages modregning i den nye indkomst. Ved funktionærer begynder minimalerstatningsperioden på 3 måneder først at løbe fra fritstillingstidspunktet. Derfor bør det nøje overvejes, om der er et behov for at medarbejderen står til rådighed for evt. arbejde.

 

Dette indhold er kun synligt for medlemmer af HORESTA. Vores eksperter rådgiver vores medlemmer inden for hoteller, restauranter og turismevirksomheder om alt fra jura og fødevarer til miljø, økonomi & politik. Hvis du vil have glæde af vores viden, er du meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak.

Callcenter
juridisk rådgivning

HORESTAs callcenter er åbent
Mandag - fredag kl. 08.30 - 16.00

Tlf.: +45 35 24 80 40

Mail: callcenter@horesta.dk