Der er forskel på miljømærkning og miljøledelse. Miljøledelse eller styring er et værktøj til at styre miljøarbejdet. Det består af metoder til at sikre, at forbrug af ressourcer styres og at miljøundervisning og -aktiviteter udvikles. Miljøledelse sikrer også kompetenceudvikling af medarbejderne.

Miljømærkerne nedenfor har alle en eller anden form for miljøledelse med, som krav for at få mærket. Herudover skal virksomheder med mærker leve op til en række krav fastlagt i et kriteriesæt for virksomhedstypen, og virksomhederne skal kontrolleres løbende. Da der er nogle faste krav til miljømærker kan gæsten mere tydeligt se, hvad en virksomhed skal leve op til.

Kendte mærker
Branchens mest kendte miljømærker er Green Key (Den Grønne Nøgle), Svanen og Blomsten, mens de mest kendte miljøledelsesprogrammer er ISO14001 og EMAS.

Miljøledelse

Miljøledelse er et værktøj til at styre miljøarbejdet. Det består af metoder til at sikre, at forbrug af ressourcer styres og at miljøundervisning og -aktiviteter udvikles. De to mest kendte systemer er EMAS og ISO14001.

EMAS
EMAS er EU’s miljøcertificeringsordning, der blev vedtaget af Kommissionen i 1993. Denne ordning for miljøstyring og miljørevision er en frivillig EU-ordning for virksomheder, der har indført miljøstyring på højt niveau.

Formålet med EMAS er at fremme en fortsat forbedring af indsatsen på miljøområdet. Dette sker dels ved at indføre miljøpolitik, miljøprogrammer og styringssystemer og dels gennem den systematiske, objektive og regelmæssige bedømmelse af indsatsen på miljøområdet. Et formål er også at sikre offentlig tilgængelig dokumentation, der viser de deltagende virksomheders indsats på miljøområdet. Oprindelig var EMAS målrettet industrivirksomheder, men i 2001 blev EMAS revideret så den nu er åben for alle – også servicevirksomheder og offentlige virksomheder. 

Læs mere om EMAS hos Miljøstyrelsen 

ISO 14 001
Til sammenligning minder ISO 14 001 meget om EMAS, men er ikke helt så omfattende i sine krav. Den internationale standard for miljøledelse, ISO 14 001, blev lanceret i 1996. Standarden er nu den dominerende miljøledelsesstandard i verden.

Et miljøledelsessystem efter ISO 14 001 har udgangspunkt i virksomheden, dens processer og aktiviteter og fordeler her ansvar og kompetence og beskriver virksomhedens miljøopgaver i hverdagen.

ISO 14 001 indeholder krav til de enkelte elementer i miljøledelsessystemet, som skal opfyldes, for at virksomheden kan blive certificeret. 

Læs mere om ISO 14 001 hos Miljøstyrelsen

 

Miljømærker

Formålet med miljømærkning er at bidrage til en mindre miljøbelastende produktion og forbrug, og som belønning herfor give virksomhederne en mulighed for at kommunikere, at de gør en indsats for at skåne miljøet. For at opnå mærkning skal det relevante produkt opfylde fastsatte kriterier.

Der findes forskellige miljømærker i branchen, hvor de fleste berører mange af de samme områder, men varierer i forhold til indhold, detaljer, procedure og beregningsform. De tre mest kendte er Green Key (Den Grønne Nøgle), Svanen og Blomsten.

Blomsten
Blomsten er det europæiske miljømærke. Det blev etableret i 1992 af EU-Kommissionen, og Danmark har været med fra starten. Blomsten anvendes i hele Europa.
Miljømærkning Danmark varetager den daglige administration af miljømærket i Danmark og er en selvstændig enhed hos Dansk Standard.

Besøg blomstens hjemmeside

Green Key
Green Key - eller tidligere Den Grønne Nøgle - er turismen internationale miljømærke, som er startet i Danmark i 1994. Green Key er nu udbredt i over 55 lande tildelt næste 3.000 turistvirksomheder og med flere på vej. I hvert land er det godkendte NGOér, som står for ordningen og fungere som kontrolinstans.

Green Key er opfundet af Friluftsrådet, Foreningen af Danske Turistchefer og HORESTA og udviklet i samarbejde med VisitDenmark og Miljøstyrelsen. HORESTA er nu ejer og sekretariat for ordningen i Danmark, mens den internationale organisation FEE står for det internationale arbejde.

Green Keys hjemmeside.

Svanen
Svanen er det nordiske miljømærke. Det blev etableret af Nordisk Ministerråd i 1989, og Danmark tilsluttede sig i 1997. Svanen anvendes i alle nordiske lande, dvs. Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island.

Miljømærkning Danmark varetager den daglige administration af miljømærket i Danmark og er en selvstændig enhed hos Dansk Standard.

Besøg Svanens hjemmeside.

For yderligere information kontakt:

Mikal.jpg
Miljøchef, Green Key
Mikal Holt Jensen
x

Fandt du hvad du søgte – kunne du bruge siden?

Log ind

NYHEDSBREV
HOLD DIG OPDATERET MED NYHEDER FRA HORESTA

Venligst accepter betingelserne