Når fødevarekontrollen kommer på besøg, er det vigtigt at være skarp på, hvilke regler I skal leve op til. Men både før og under kontrolbesøget kan det være afgørende at følge nogle få og simple råd, der i den sidste ende kan få stor betydning.

Det er for eksempel helt afgørende at have styr på, hvad fødevarekontrollen kan og må, og hvordan man kan sikre sig mulighed for at kunne klage bagefter. Har man styr på det, er man meget bedre stillet ved at kontrolbesøg og i tiden bagefter.

HORESTA opfordrer til:

1. Spørg hellere én gang for meget end én gang for lidt

 • Er du i tvivl om kontrollantens vejledning og eller årsag til sanktion, så bed om at få det forklaret igen.

2. Dokumenter årsagen til en sanktion

 • Kontrollanten bruger billeddokumentation i forbindelse med en overtrædelse af reglerne - f.eks. ved dårlig rengøring. Du kan tilsvarende tage fotos med dato og tid af samme forhold. Disse kan bruges ved en eventuel klagesag over afgørelsen.
 • Du kan også optage samtalen med kontrollanten for at undgå misforståelser og for at have dokumentation. Det er vigtigt, at du gør kontrollanten opmærksom på, at du optager.
 • Læs altid kontrolrapporten igennem, mens kontrollanten er der. Det er det, som står i kontrolrapporten, der gælder.

3. Hav styr på reglerne for partshøring

 • Hvis virksomheden får en sanktion, skal der stå i kontrolrapporten, hvad kontrollanten har konstateret på kontrolbesøget. Det er alene denne årsag til forseelse, som gælder. Hvis du ikke er enig i årsagen, skal du gøre opmærksom på det.
 • Vær opmærksom på at partshøring er straks under kontrolbesøget.
 • Vær opmærksom på punktet ”Virksomheden havde følgende bemærkning” i kontrolrapporten.
 • Er du enig i, hvad der står? Det er her, at I kan angive, hvis I ikke er enige i afgørelsen, eller hvis I er uenige i, at reglerne er overtrådt.

4. Prioritér at få forseelserne i orden straks

 • Husk at en tidligere sanktion indenfor samme lovgivningsområde indenfor to år skærper den nye sanktion.
 • Kontrolrapporten er inddelt i 14 meget vidtrækkende lovgivningspunkter herunder: Hygiejne, Egenkontrol, Offentliggørelse af kontrolrapport, Mærkning og information, Tilsætningsstoffer, Emballage osv.
 • Hvis der sker en overtrædelse indenfor samme lovgivningsområde vil det være en skærpende omstændighed, uanset hvor mild overtrædelsen er. Prioritér derfor at få forseelsen i orden straks, da det på sigt kan få store konsekvenser for smiley’en, hvis der på et nyt kontrolbesøg konstateres overtrædelser inden for samme lovgivningsområde.

5. Kend reglerne for opfølgende kontrolbesøg

 • I skal betale for alle opfølgende kontrolbesøg.
 • Vær opmærksom på, at det første opfølgende kontrolbesøg efter en sanktion skal ske indenfor 2 måneder og det andet opfølgende besøg skal ske indenfor 6 måneder.
 • Har I fået en mindre glad smiley, skal Fødevarekontrollen komme på opfølgende besøg inden to måneder. Har I fået en glad smiley på det opfølgende besøg, vil kontrollen efterfølgende komme på et nyt opfølgende besøg inden for fire måneder.
 • Vær opmærksom på, at der følger to opfølgende kontrolbesøg efter en sanktion. Det første er målrettet de regler, som I har overtrådt. Det andet udføres som en standardkontrol, som betyder at omfanget og emnerne svarer til en basiskontrol. Erfaringsmæssigt går kontrollen meget i dybden ved dette kontrolbesøg.

Hvis I klager over en afgørelse…

 • skal kontrolrapporten offentliggøres uanset klagen
 • bør kontrollen ikke stille det opfølgende kontrolbesøg i bero
 • må det ikke hindre, at I får jeres opfølgende kontrolbesøg, så den glade smiley kan komme på kontrolrapporten hurtigst muligt

Tine.jpg
Fødevarechef
Tine Skriver

Dette indhold er kun synligt for medlemmer af HORESTA. Vores eksperter rådgiver vores medlemmer inden for hoteller, restauranter og turismevirksomheder om alt fra jura og fødevarer til miljø, økonomi & politik. Hvis du vil have glæde af vores viden, er du meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak.

5 Gode råd til fødevarekontrolbesøg

Når fødevarekontrollen kommer på besøg, er det vigtigt at være skarp på, hvilke regler I skal leve op til. Men både før og under kontrolbesøget kan det være afgørende at følge nogle få og simple råd, der i den sidste ende kan få stor betydning.

Vores fødevarechef, Tine Skriver, har udarbejdet en oversigt med 5 tips til, hvad du skal vide og have styr før, under og efter et fødevarekontrolbesøg.

Er du medlem kan du logge ind og læse mere her på siden.

Er du ikke medlem, men har lyst til at få mere at vide om et medlemskab, kan du ringe til vores medlemschef, Nadeem Wasi, på tlf. 30 48 22 68 eller læse om vores medlemsfordele her.