En direktør betragtes som udgangspunkt ikke som en lønmodtager. Direktører er derfor som hovedregel heller ikke omfattet af den lovgivning, som har til formål at regulere lønmodtageres forhold, herunder funktionærloven, ferieloven mv.

Direktørens vilkår fastlægges i stedet ved aftale mellem virksomheden og direktøren. Det er derfor meget vigtigt at få lavet en klar og gennemtænkt direktørkontrakt, da denne danner det primære grundlag for parternes retsstilling.  

Du kan læse mere om, hvilke områder der bør afklares i en direktørkontrakt i dette notat.

Det er ikke alle med titel af ”direktør”, som er undtaget lovgivningen om lønmodtagere. Dette gælder som udgangspunkt alene for den øverste ansvarlige direktør for et selskab (det vil sige den administrerende direktør). Det er ikke afgørende, om vedkommende er registeret som direktør ved Erhvervsstyrelsen, men en registrering skaber dog en klar formodning for direktørstatus.

Kontakt HORESTA hvis du har behov for rådgivning i forbindelse med ansættelse eller opsigelse af en direktør.

 

FAQ

1) Er funktionærloven gældende for en direktør?

Svar:                   
Funktionærloven er alene gældende for lønmodtagere. Da en direktør i udgangspunktet ikke er lønmodtager, er funktionærloven ikke gældende direktøren.

Hvis en medarbejder med titel af direktør reelt er ansat som lønmodtager, vil funktionærloven finde anvendelse.

2) Hvem er direktørens overordnede?

Svar: 
Hvis selskabet har en bestyrelse, så refererer direktøren til denne. Har selskabet ikke en bestyrelse, vil denne rolle tilkomme selskabets ejere.

3) Kan en virksomhed have mere end én direktør?

Svar:
Større virksomheder vil ofte have flere direktører, som tilsammen udgør selskabets ledelse. Den administrerende direktør er ledelsens øverste instans.

Dette indhold er kun synligt for medlemmer af HORESTA. Vores eksperter rådgiver vores medlemmer inden for hoteller, restauranter og turismevirksomheder om alt fra jura og fødevarer til miljø, økonomi & politik. Hvis du vil have glæde af vores viden, er du meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak.

Callcenter
juridisk rådgivning

HORESTAs callcenter er åbent
Mandag - fredag kl. 08.30 - 16.00

Tlf.: +45 35 24 80 40

Mail: [email protected]