OPTJENING AF BETALT FERIE – FERIE MED LØN ELLER FERIEGODTGØRELSE
Alle medarbejdere har ret til at afholde 5 ugers betalt ferie i ferieafholdelsesperioden, der løber fra den 1. september til den 31. december i det følgende kalenderår.

Hvis medarbejderen ikke har optjent ret til betalt ferie, eller har feriegodtgørelse med fra en tidligere ansættelse, må medarbejderen holde ferie for egen regning. Medarbejderen kan dog i nogle tilfælde have ret til feriedagpenge fra kommunen eller medarbejderens a-kasse.

Hvis en medarbejder ikke har ret til ferie med betaling fra arbejdsgiver, kan der fradrages 4,8 % af månedslønnen pr. feriedag, som medarbejderen holder. For medarbejdere, der er omfattet af hovedoverenskomsten mellem HORESTA og 3F, kan ferie afvikles i timer. I dette tilfælde kan fradrages løn svarende til det antal timers ferie, der holdes. Læs mere herom i Ferieregulativet i Overenskomstens del 2.

FERIE MED LØN
Visse medarbejdere har ret til ferie med løn, det gælder for funktionærer, herunder receptionister ansat i henhold til hovedoverenskomsten. Medarbejdere, som har ferie med løn, skal altså modtage deres almindelige løn under ferie, hvis de har optjent ret til betaling under ferie hos arbejdsgiveren.

Medarbejdere, som har ferie med løn, har ifølge ferieloven også ret til et ferietillæg svarende til 1 % af lønnen, som enten udbetales forholdsmæssigt samtidig med medarbejderens afvikling af ferie eller 2 gange årligt, henholdsvis med lønnen for maj og august måned.

FERIEPENGE
For medarbejdere omfattet af overenskomst indgået mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F PSHR er der to muligheder for håndtering af feriepenge:

  • Virksomheden kan enten vælge at være omfattet af DA’s Feriegarantiordning, hvilket betyder, at feriepengene bliver i virksomheden indtil udbetalingen. Det er således virksomheden, som sørger for udbetaling og administration af feriepengene.
  • Eller virksomheden kan vælge at indbetale feriepengene til Feriefonden frem til og med 31/5-22, og herefter kan feriepenge indbetales til 3F’s Feriekasse.

Feriegodtgørelse udgør 12,5 % af den samlede løn, dvs. inkl. værdi af goder, kostpenge og diverse tillæg. 

SÆRLIGT LØNTILLÆG
Medarbejdere omfattet af hovedoverenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F PSHR har ret til et særligt løntillæg. Det særlige løntillæg udgør pr. 1. marts 2021 5,85 %, og pr. 1. marts 2022 udgør tillægget 6,85 %. Virksomheden skal selv administrere og udbetale løntillægget. Tillægget skal udbetales til medarbejderne 2 gange årligt i henholdsvis juni og december måned (samt ved fratræden), men det er muligt at indgå en lokalaftale – se overenskomstens regler herom - om en anden udbetalingstermin, f.eks. at tillægget udbetales løbende sammen med lønnen.

Dette indhold er kun synligt for medlemmer af HORESTA. Vores eksperter rådgiver vores medlemmer inden for hoteller, restauranter og turismevirksomheder om alt fra jura og fødevarer til miljø, økonomi & politik. Hvis du vil have glæde af vores viden, er du meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak.

Downloads for medlemmer

Medlemmer af HORESTA kan downloade relevante notater om ferie nedenfor:

 

Dette indhold er kun synligt for medlemmer af HORESTA. Vores eksperter rådgiver vores medlemmer inden for hoteller, restauranter og turismevirksomheder om alt fra jura og fødevarer til miljø, økonomi & politik. Hvis du vil have glæde af vores viden, er du meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak.

FAQ - Den nye ferielov
Downloads

HORESTA har samlet svarene på de oftest stillede spørgsmål om den nye ferielov.

Dette indhold er kun synligt for medlemmer af HORESTA. Vores eksperter rådgiver vores medlemmer inden for hoteller, restauranter og turismevirksomheder om alt fra jura og fødevarer til miljø, økonomi & politik. Hvis du vil have glæde af vores viden, er du meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak.

Callcenter
juridisk rådgivning

HORESTAs callcenter er åbent
Mandag - fredag kl. 08.30 - 16.00

Tlf.: +45 35 24 80 40

Mail: [email protected]