Alle medarbejdere har ret til at afholde 5 ugers betalt ferie i ferieafholdelsesperioden, der løber fra den 1. september til den 31. december i det følgende kalenderår. Hvis du har en nyansat medarbejder, kan du dog godt opleve, at det ikke er dig, men den tidligere arbejdsgiver, der står for (noget af) betalingen af medarbejderens ferie.

Ferie med løn

Visse medarbejdere har ret til ferie med løn, det gælder for funktionærer, herunder receptionister ansat i henhold til hovedoverenskomsten. Medarbejdere, som har ferie med løn, skal modtage deres almindelige løn under ferie, hvis de har optjent ret til betaling under ferie hos arbejdsgiveren.

Medarbejdere, som har ferie med løn, har ifølge ferieloven også ret til et ferietillæg svarende til 1 % af lønnen, som enten udbetales forholdsmæssigt samtidig med medarbejderens afvikling af ferie eller 2 gange årligt, henholdsvis med lønnen for maj og august måned.

Feriepenge

Medarbejdere, der ikke får løn under ferie, skal have feriegodtgørelse. Feriegodtgørelse udgør 12,5 % af den samlede løn, dvs. inkl. værdi af goder, kostpenge og diverse tillæg.

Håndtering af feriepenge

For medarbejdere omfattet af overenskomst indgået mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F PSHR er der to muligheder for håndtering af feriepenge:

  • Virksomheden kan enten vælge at være omfattet af DA’s Feriegarantiordning, hvilket betyder, at feriepengene bliver i virksomheden indtil udbetalingen. Det er således virksomheden, som sørger for udbetaling og administration af feriepengene.
  • Eller virksomheden kan vælge at indbetale feriepengene til 3F Feriekasse.

Virksomheder, der ikke er omfattet af overenskomsten, skal indbetale feriepengene til feriekonto.

Ikke optjent ret til ferie med løn/feriegodtgørelse

Hvis medarbejderen ikke har optjent ret til betalt ferie, eller har feriegodtgørelse med fra en tidligere ansættelse, må medarbejderen holde ferie for egen regning. Medarbejderen kan dog i nogle tilfælde have ret til feriedagpenge fra kommunen eller medarbejderens a-kasse.

Hvis en medarbejder ikke har ret til ferie med betaling fra arbejdsgiver, kan der fradrages 4,8 % af månedslønnen pr. feriedag, som medarbejderen holder.

Dette indhold er kun synligt for medlemmer af HORESTA. Vores eksperter rådgiver vores medlemmer inden for hoteller, restauranter og turismevirksomheder om alt fra jura og fødevarer til miljø, økonomi & politik. Hvis du vil have glæde af vores viden, er du meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak.

Downloads for medlemmer

Medlemmer af HORESTA kan downloade relevante notater om ferie nedenfor:

 

Dette indhold er kun synligt for medlemmer af HORESTA. Vores eksperter rådgiver vores medlemmer inden for hoteller, restauranter og turismevirksomheder om alt fra jura og fødevarer til miljø, økonomi & politik. Hvis du vil have glæde af vores viden, er du meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak.

FAQ - Den nye ferielov
Downloads

HORESTA har samlet svarene på de oftest stillede spørgsmål om den nye ferielov.

Dette indhold er kun synligt for medlemmer af HORESTA. Vores eksperter rådgiver vores medlemmer inden for hoteller, restauranter og turismevirksomheder om alt fra jura og fødevarer til miljø, økonomi & politik. Hvis du vil have glæde af vores viden, er du meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak.

Callcenter
juridisk rådgivning

HORESTAs callcenter er åbent
Mandag - fredag kl. 08.30 - 16.00

Tlf.: +45 35 24 80 40

Mail: [email protected]